Výsledky přijímačky z matematiky nanečisto 2022

Zkouška se konala 29. 3. 2022 v AG, a to postupně ve 3 skupinách. Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním. Až na společnou místnost a o 10 minut kratší čas probíhala zkouška ve stejných podmínkách jako chystaná přijímačka a byla také tak hodnocena. Šlo o originální test sestavený z úloh velmi podobných těm, které se vyskytují ve státních testech Cermatu.

Maximum 50 bodů nezískal nikdo, nejlepší výkon byl 44 b. (1 os), aspoň 40 bodů získalo 7 os, aspoň 35 bodů mělo 36 osob; aritmetický průměr zisků všech 166 řešitelů je 27,2 bodů.

Rýsování a geometrické úlohy byly zvládnuty poměrně úspěšně, naopak častější potíže působilo doplňování závorek do početního výrazu, kombinatorická úloha s hracími kostkami a slovní úlohy (atlasy resp. lístky do divadla).

Svá opravená řešení si účastníci odnesli z poslední hodiny kurzů 5. 4. po společném rozboru příkladů. Další dotazy a připomínky lze řešit s prof. Lauschmannem (lauschmann@arcig.cz).

Celkově tato akce proběhla zdárně – navzdory extrémní organizační náročnosti – a věříme, že pro účastníky byla tato zkušenost užitečná.

Letošní přípravné kurzy z matematiky tedy tímto skončily.

Všem uchazečům přejeme úspěšné zvládnutí skutečné přijímací zkoušky!

 

9. 4. 2022

Za AG RNDr. Zdeněk Lauschmann

Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky přijímačky z matematiky nanečisto 2022