Přípravné kurzy

Arcibiskupské gymnázium pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu i další veřejnost každoročně organizuje přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka.

Přihlašování na přípravné kurzy probíhající ve školním roce 2024/2025 bude spuštěno 20. května 2024 okolo 15 hodiny formou online formuláře. Na zveřejnění budete upozorněni článkem v aktualitách.

Kurzy budou probíhat v budově AG (Praha 2, Korunní 2), a to kurzy MATEMATIKY v ÚTERÝ: buď 13.50-14.35, anebo 14.45-15.30, anebo 15.40-16.25 a kurzy ČESKÉHO JAZYKA rovněž v ÚTERÝ buď 14:40-15:25, anebo 15:35-16:20, anebo 16:30-17:15. V každé skupině nabízíme místo pro 30 žáků.

Cena jednoho kurzu (matematiky nebo českého jazyka) je 3000 Kč za obě pololetí; oba kurzy můžete získat za zvýhodněnou cenu 5000 Kč za obě pololetí. V každém kurzu garantujeme 20 lekcí/45 minut za školní rok.

Kurzy probíhají od září do dubna. První lekce bude v úterý 17. září 2024.

V případě dotazů ohledně organizace kurzů, přihlašování a plateb kontaktujte vedoucí Školního klubu MgA. Andreu Hora na tel. 777861117 nebo na email hora@arcig.cz. V případě dotazů týkajících se náplně kurzů kontaktujte přímo vedoucí jednotlivých kurzů.

KURZY MATEMATIKY

Vedoucím kurzů je dlouholetý učitel matematiky na Arcibiskupském gymnáziu RNDr. Zdeněk Lauschmann (e-mail: kurzy.m@arcig.cz, tel. 776 153 793, osobně v době konání kurzů).

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejobávanější matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují.

V podzimním semestru (do Vánoc) opakujeme a procvičujeme látku 4. a 5. třídy, občas s mírným rozšířením.

V zimním semestru (leden-duben) se pak zaměřujeme především na konkrétní úlohy z dřívějších přijímacích zkoušek připravovaných Cermatem. Cílem práce v obou semestrech je, aby skutečná přijímací zkouška z matematiky na jaře účastníky kurzů překvapila co nejméně. Je zřejmé, že úspěch u zkoušky nelze nikterak zajistit, lze mu však napomoci soustředěnou snahou, a o to se i letos chceme společně pokusit navzdory všem protivenstvím! Věříme, že pozorným účastníkům kurzy i tentokrát významně pomohou!

KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Vedoucím kurzů je učitelka českého jazyka na Arcibiskupském gymnáziu Markéta Ochodková (ochodkova@arcig.cz).

V kurzech českého jazyka se budou účastníci věnovat:

  • komplexnímu opakovaní učiva českého jazyka, které má žák nastupující na gymnázium znát
  • společnému i samostatnému vypracovávání úkolů a úloh typově podobných testům CERMAT a jejich následné kontrole
  • podrobnějšímu probírání učiva, ve kterém žáci často chybují
  • čtení s porozuměním, hledání podstatných informací a strategiím při vypracovávání přijímacích testů
  • přípravě na diktát, který je součástí školní přijímací zkoušky na Arcibiskupské gymnázium
  • V kurzu se budou účastníci zabývat několika zásadními tématy z učiva českého jazyka 1. stupně základní školy, kurz bude zakončen závěrečným shrnutím. Součástí kurzu je simulace přijímacích zkoušek - přijímačky nanečisto (včetně společné opravy testu). Materiály budou žákům poskytovány přímo na kurzech a budou je mít k dispozici také v Google Učebně.
  • Věříme, že přípravné kurzy pomohou žákům zorientovat se lépe v požadovaném učivu a natrénovat strategie přispívající k úspěchu u přijímacích zkoušek.

Články k tématu Přípravné kurzy

Obrázek k článku  Přípravné kurzy – Informace k zimnímu semestru

Zimní semestr začne v ÚT 19. 1., předtím 12. 1. se chystá zkušební hodina. Hodiny budou probíhat online pomocí zoom, prostředím pro ostatní komunikaci bude Google Classroom.

Obrázek k článku Odvolání podzimního semestru přípravných kurzů

Z bezpečnostních i organizačních důvodů jsme nuceni odvolat podzimní semestr přípravných kurzů matematiky. Doufáme, že Zimní semestr proběhne.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z Matematiky pro zájemce z 5.tříd ZŠ

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.

Stránky