Přípravné kurzy – Informace k zimnímu semestru

Vážení rodiče!

Probíhající epidemie zásadně ovlivňuje i naše přípravné kurzy z matematiky – prezenční forma bude možná nejdříve ve stavu PES 3. Dlouhodobě velkému zájmu o tyto kurzy však chceme vyjít vstříc, a to prozatím znamená výuku pouze na dálku. Hodiny budou probíhat online pomocí služby zoom, prostředím pro ostatní komunikaci bude Google Classroom.

Zimní semestr (leden-duben) se zaměřuje hlavně na konkrétní úlohy z dřívějších testů CERMAT.

I letos projdeme základní typy úloh a podle časových možností budeme řešit i další méně tradiční příklady, aby skutečná přijímací zkouška z matematiky v dubnu 2021 účastníky kurzů překvapila co nejméně.

Kurzy obvykle probíhají v ÚT 13.50 – 14.35, resp. 14.45 – 15.30, resp. 15.40 – 16.25, a tyto hodiny opět dodržíme, až přijdou kurzisté osobně do AG. Pro dálkovou výuku všech skupin však bude platit jednotný čas.

V ÚT 14.45 – 15.30 proběhne online hodina přes zoom, pak do 16.00 bude prostor na dotazy.

Zimní semestr začne v ÚT 19. 1. 2021, předtím 12. 1. 2021 se chystá zkušební hodina – viz níže.

Hodiny by měly pokračovat vždy v úterý, kromě ÚT 23. 2. 2021 (jarní prázdniny Prahy 1 – 5), ale včetně ÚT 2. 3. 2021 (jarní prázdniny Prahy 6 – 10). Poslední hodina ÚT 6. 4. 2021, o týden později už se konají přijímací zkoušky (14. 4. a 15. 4. 2021).

Umožní-li už epidemiologická situace prezenční formu kurzů, je také letos na závěr Zimního semestru připravena přijímací zkouška z matematiky nanečisto 2021, o podrobnostech budeme včas informovat.

S účastníky přihlášenými do září 2020 počítáme i nadále (jen je třeba mít vyřízenou platbu – viz níže).

Loni přes formulář jste uváděli své kontaktní maily; na tyto adresy dostanete do NE 10. 1. 2021 mailem pozvání do nově založené „třídy“ v Google Classroom (GC). Tam pak budou k dispozici veškeré další informace, včetně odkazu na pilotní setkání přes zoom 12. 1. od 14.45.

Nové zájemce přijímáme pouze do vyčerpání kapacity kurzů – přihlášky mailem, v odpovědi přijde mj. pozvání do GC a tam pak budou další informace a pokyny.

Cena za Zimní semestr je 1000 Kč/os, platba na účet č. 304547021/0100, variabilní symbol 2121, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. Kdo platil již v září 2020, je nyní zcela bez starostí, kdo se loni přihlásil a dosud nemá zaplaceno, ať tak učiní neprodleně, po 18. 1. 2021 tato místa uvolníme.

V zájmu hladkého startu kurzů (19. 1.) proběhne týden předem zkouška k prověření techniky a komunikace:

Zkušební hodina 12. 1. 2021, 14.45 – 15.30

Náplní této hodiny „nanečisto“ bude:

  1. 1 příklad s komentářem a navazující zpětná vazba od kurzistů či rodičů

  2. další dotazy či připomínky organizační i jiné

Odkaz k připojení bude v GC, kam budou pozváni účastníci přihlášení loni i noví zájemci přihlášení do 10. 1.

Kontakt, přihlášky nových zájemců: Z. Lauschmann – e-mail: kurzy.m@arcig.cz, tel. 776 153 793

Je zřejmé, že úspěch u zkoušky nelze nikterak zajistit, lze mu však napomoci soustředěnou snahou, a o to se i letos chceme společně pokusit navzdory všem protivenstvím!

Za AG RNDr. Zdeněk Lauschmann, vedoucí kurzů

7. 1. 2021

Galerie: 
Obrázek k článku  Přípravné kurzy – Informace k zimnímu semestru