Výsledky Přijímačky z M nanečisto 2023

Zkouška se konala 28. 3. 2022 v AG, a to postupně ve 3 skupinách, s poslední skupinou přišlo také 24 hostů z řad veřejnosti.

Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním. Až na společnou místnost a o 10 minut kratší čas probíhala zkouška ve stejných podmínkách jako chystaná státní přijímačka a byla také tak hodnocena. Šlo o originální test sestavený z úloh velmi podobných těm, které se vyskytují ve státních testech Cermatu.

Maximum 50 bodů nezískal nikdo, nejlepší výkon byl 44 b. (1 os), aspoň 40 bodů získalo 11 os, aspoň 35 bodů mělo 37 osob; aritmetický průměr zisků všech 130 řešitelů je 29,4 bodů.

Rýsování a geometrické úlohy byly zvládnuty poměrně úspěšně, naopak častější potíže působilo doplňování závorek do početního výrazu, slovní úlohy (atlasy resp. lístky do divadla) a zejména kombinatorická úloha s hracími kostkami.

Svá opravená řešení si účastníci odnesli z poslední hodiny kurzů 4. 4. po společném rozboru příkladů. Další dotazy a připomínky lze řešit s prof. Lauschmannem (lauschmann@arcig.cz).

Celkově tato akce proběhla zdárně; proti r. 2022 sice klesla účast (ovšem loni AG otevíralo 3 třídy), zato stoupla úspěšnost (o více než 2 body na celkovém průměru).

Věříme, že pro účastníky byla tato zkušenost užitečná.

Letošní přípravné kurzy z matematiky tedy tímto skončily.

Všem uchazečům přejeme úspěšné zvládnutí skutečné přijímací zkoušky!

11. 4. 2023 Za AG – Zdeněk Lauschmann, vedoucí kurzů

Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky Přijímačky z M nanečisto 2023