ZSV a OV

Občanská výchova a základy společenských věd usilují o porozumění světu kolem sebe i sobě samému skrze mnohovrstevnatý pohled společenských věd.

Cíle výuky: 

Cíle výuky našeho předmětu nejsou jen čistě znalostní, především na nižším stupni usilujeme o rozvinutí komunikačních, sociálních existenciálních kompetencí. Věříme totiž, že pro před každým z nás, ať už se v budoucnosti vydá jakýmkoli směrem, stojí velký úkol: nalezení sebe samého a svého vlastního místa uprostřed světa.

Naším základním cílem je proto nejen připravit studenty pro další studium zvolených oborů v rámci humanitních věd, ale také posílit a rozvinout mnohé kompetence dobrého občana a člověka.

Hodinová dotace: 

V primě až tercii je zařazena jedna hodina občanské výchovy za týden. V kvartě až sextě dochází k jakési přestávce, a teprve v septimě přichází dvě hodiny společenských věd a v oktávě hodiny tři. Ve vyšších ročnících je samozřejmě možnost volby společenskovědního semináře, který je zaměřen nejen na rozšíření učiva, ale také k možnosti složit ze ZSV maturitní zkoušku.

Co učíme: 

V nižších ročních postupně otevíráme mnohá témata nejen společenských věd, ale i každodenního života (např. rodinný život, sociálně-patologické jevy, dospívání či lidská práva), tak abychom studenty nejen stručně informovali, ale také podněcovali k samostatnému tázání a uvažování.

V septimě je naše pozornost věnována především psychologii, v oktávě pak sociologii, politologii, ekonomii, právu a problematice evropské integrace.

Jak učíme: 

Především v nižších ročnících používáme takové výukové postupy a metody, které povzbuzují samostatnou (či skupinovou) práci studenta. Také ve společenskovědních seminářích navštěvujeme specializované instituce, knihovny atd.

Jako velmi dobré se také jeví požadování obhajoby písemné maturitní práce jako nedílné části maturitní zkoušky ze ZSV, neboť právě zde má student pozoruhodnou možnost samostatného kladení otázek týkajících se nejrůznějších sfér společenských věd.

Učebnice a další materiály: 

Pro výuku společenských věd doporučujeme běžně používané základní učebnice, které je ovšem (především pro maturanty) doplňovat samostatným studiem rozšiřující literatury.

Učitelé E-mail Konzultace
Štěpán Charvát charvat@arcig.cz Nejlépe ve čtvrtek 6.–7. vyučovací hodinu, případně se můžeme domluvit na jiném termínu. Vždy se však prosím ohlašte předem, osobně či po e-mailu.
Jakub Hajíček hajicek@arcig.cz úterý a čtvrtek 13:50-14:35 po předchozí domluvě
Tomáš Pešek pesek@arcig.cz po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu

Články k tématu ZSV a OV

Obrázek k článku Studentské parlamentní volby

Dne 20. 9. 2021 se na AG uskutečnily tzv. Studentské parlamentní volby 2021.

Obrázek k článku Úspěch studentů AG v celostátním kole soutěže EuropaSecura

Družstvo studentů septimy C ve složení Karolína Jelínková, Barbora Vlková a Karel Vondráček získalo v celostátním kole soutěže EuropaSecura fantastické první místo!

Obrázek k článku Úspěch 7.C v soutěži EuropaSecura

Přes všechny překážky tohoto roku se i letos koná soutěž EuropaSecura, která se zaměřuje na problematiku mezinárodní bezpečnosti a fungování Evropské unie a NATO. Do letošního ročníku se zapojil tříčlenný tým ze septimy C ve složení Karolína Jelínková, Barbora Vlková a Karel Vondráček.

Obrázek k článku Kurz k přijímacímu řízení pro studium psychologie

Informační schůzka se bude konat v PONDĚLÍ 27.1.2020 v 17:00 v učebně 512.

V úterý pátého března se v knihovně Arcibiskupského gymnázia uskutečnila jedna premiéra - první debatní soutěž AG!

V úterý 23. 10. se žáci O. Adámek a D. Ranš (oba 8.B) zúčastnili projektu "Rozhoduj o Evropě", který simuluje jednání Rady EU a Evropského parlamentu.

I při letošních komunálních volbách měli žáci příležitost vyzkoušet si při Studentských volbách, pořádaných organizací Jeden svět na školách, pocit z opravdových voleb, které jsou základní a nejdůležitější součástí všech demokratických systémů.

Dne 13.3. 2018 zavítaly naše 2 třídy - 7.A a 7.B do Akademie věd České republiky. Ne však na přednášku či na výstavu, nýbrž na promítání filmu “Děti úplňku” a diskuzi zabývající se problematikou autismu.

V úterý 3. října 2017 proběhly studentské volby do poslanecké sněmovny, kterých se účastnili i žáci našeho gymnázia.

Ve středu 28. června od 10:00 navštíví naši školu představitelé U.S. Air Force plk. R. Burgess a pplk. J. Booker, kteří budou mluvit o svém nasazení v zahraničních misích a odpovídat na dotazy.

Stránky