Děti úplňku

Autismus patří mezi nejvážnější poruchy mentálního vývoje člověka. Je vrozený, vzniká na neurobiologickém základě a děti s touto poruchou mají problémy se zpracováním většiny smyslových vjemů, což má negativní efekt zejména na sociální interakci s ostatními, na jejich způsob vyjadřování, či jejich představy. Tato porucha je často doprovázena specifickým chováním postiženého a lidé s touto poruchou bývají bohužel většinou pro své blízké přítěží. Často pak končí, v lepším případě, v pečovatelských ústavech, někdy je ale najdeme i na ulicích, úplně bez domova.

Ve filmu bylo představeno několik lidí s autismem a bylo nám ukázáno, jak tito lidé žijí, jak jejich porucha ovlivňuje jejich rodiny a okolí a jak se s těmito lidmi vypořádáváme u nás, v České republice.

Poté probíhala diskuze se zástupcem šéfredaktora časopisu Respekt a zároveň otcem autistické holčičky - Petrem Třešňákem. V této diskuzi jsme se dále něco dozvěděli o různých formách autismu, pak také jak se stát snaží rodinám s autistickými dětmi pomáhat a dokonce i o tom, jak i my sami můžeme lidem v těchto složitých situacích pomáhat.

Myslím si, že jsme se díky tomuto filmu a panu Třešňákovi opět naučili mnoho nového a pevně doufám, že se nám někdy ještě obdobná příležitost pro rozšíření obzorů naskytne.

Natálie Bulejová, VII. A

Galerie: