Studentská debatní soutěž

Téma: 

V úterý pátého března se v knihovně Arcibiskupského gymnázia uskutečnila jedna premiéra - první debatní soutěž AG! Spolu se zástupci z kvint až septim (s výjimkou 7. B), vynikajícími komentátory, pí. prof. Hollmannovou a pány profesory Peškem a Hajíčkem jsme se sešli, abychom prodiskutovali závažná témata. Celý průběh byl založen na konceptu debatní soutěže Studentská Agora (která ovšem nemá nic společného s naší Agorou).

Byly dvě kategorie témat - předem známá, na která se mohly týmy připravit a tajná - ta byla překvapením i pro některé organizátory. Výsledkem bylo několik krásně vyrovnaných debat. Hovořilo se o problematice povinné maturity z matematiky, uvažovalo se o zrušení prezidentské amnestie nebo o legalizaci prostituce. Měli jste i možnost být svědky debaty o zrušení zákazu mobilních telefonů ve třídách; odehrála se i vášnivá debata o pověšení podobizny hlavy státu vedle kříže a o posunutí začátku vyučování na 8:00.

Všichni si vedli nadmíru dobře, do druhého kola ovšem mohly postoupit pouze tři týmy - ty byly z tříd 5. A, 5. C a 7. A. Z těchto týmů byly vybrány dva, které nás v květnu budou reprezentovat na Studentské Agoře. Těmi se staly 7. A a 5. C. Přejeme jim hodně štěstí. A vy ostatní nezoufejte - budete mít možnost se zúčastnit třeba hned příští rok.

 

Emma Pěchoučková, Veronika Fimbingerová a Jakub Zavadil

Galerie: