Divadelní dílna 8.A

Téma: 

Divadelní dílna - Divadlo 2. poloviny 20. století
Pondělí 29.3., zatímco většina gymnázia ve velké tělocvičně povzbuzovala své volejbalové výběry, trávila oktáva A velmi pracovně v aule školy.

Probíhal tu jednodenní celotřídní projekt Divadlo 2. poloviny 20. století. Studenti se rozdělili do skupin, ve kterých nacvičili vybrané kusy, aby je nakonec přehráli svým spolužákům. Začalo se Fyziky Fridricha Dürrenmatta, vždy aktuálním dramatem o nebezpečí vědeckého a technického pokroku a nutnosti jej střežit před zneužitím. 

Následovaly úryvky z her E. Albeeho , T. Williamse a R. Nashe. Okouzlila jako vždy Any d´A. - předvedla nám monolog ze Sestupu Orfeova.

Jako jeden z divadelních žánrů lze ve století kinematografu nahlížet i film. Proto byla část dopoledne věnována také dílu Ingmara Bergmana a Woodyho Allena, jehož Obranu z povídkové knihy Vedlejší příznaky nejmenovaná skupina sehrála. Sokrata statečně odpravili.

Zkrátka nepřišli ani čeští autoři. V nepřehledném množství postav Havlovy Zahradní slavnosti se zřejmě ztratili i sami představitelé, ale vybrané hlášky z následujícího Cimrmanova Dobytí severního pólu citovala ještě u oběda většina publika.

Za oktávu A DA