Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B

Téma: 

Jan Nepomucký✨

V březnu roku 2024 začala třída tercie B společně s paní profesorkou Peterkovou pracovat na projektu věnovaném Janu Nepomuckému. Zadání obsahovalo instrukce‘ koláž na formát A2, která by obsahovala téma smrti Jana Nepomuckého’. K dispozici jsme měli staré časopisy, ze kterých se dají vystřihávat obrázky. Vybraná díly by pak poputovala na soutěž Svatojánské mosty, která se letos již druhým rokem pořádala k 295. výročí svatořečení Jana Nepomuckého. Základním tématem celé přehlídky je Symbolika mostu mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi i mezi národy a její aktuální téma bylo Voda.

Některá díla přesáhla hranice 2D prostoru a tak vznikla například výjimečná pop­‑out knížka věnovaná legendě o Janu Nepomuckém nazvaná Hvězdy nad Prahou. Je ale pouze pro silné povahy – na jedné dvoustránce je detailně vyobrazené pohyblivé mučení svatého Jana.

Svatý Jan Nepomucký, někdy též svatý Johánek z Pomuka, je u nás a v Bavorsku patronem duchovních, rybářů a zpovědního tajemství a mezi jeho atributy patří například kříž, palmová ratolest či kotva. Tradičně bývá zobrazován s pětihvězdou svatozáří, jako například jeho socha na Karlově mostě, která se stala vzorem pro více než 30 000 dalších podobných mostních soch po celé Evropě. Zaživa byl vikářem a královským zpovědníkem. Je to významná postava českých dějin, ke které se lidé obracejí v nouzi. Jak ale ke svým hodnotám dospěl?

Pověst vypráví o tom, jak se Janovi při zpovědi svěřila královna Žofie Bavorská se svým tajemstvím. Král Václav IV., Žofiin manžel, ale nebyl spokojený s tím, že mu ho Jan nechtěl prozradit. Proto ho po dlouhém a nepříjemném naléhání nechal shodit z Karlova mostu do řeky. Nad místem, kde Jan zemřel, se pak mělo objevit pět hvězd.

Realita však byla o něco jiná, i když se toho o její pravé podobě moc neví. Jan Nepomucký se měl podle všeho narodit kolem roku 1340 až 1345 v Nepomuku, tehdejším Pomuku, v domku na místě, kde nyní stojí barokní kostel, jenž nosí jeho jméno. Ve studijních letech se zřejmě učil u cisterciáků i na Pražské univerzitě. Poté působil přes deset let jako notář arcibiskupské soudní kanceláře a v roce 1380 byl vysvěcen na kněze. O dva roky později zanechal své církevní povinnosti zástupci a šel studovat na univerzitě v Padově.

Během dvojpapežství, když se Jan vrátil zpět do Čech, se král Václav IV. snažil si během jejího slabšího období alespoň částečně podmanit církev. V jeho záměrech mu ale bránil Jan, který se tou dobou stal církvi oddaným kanovníkem u svatého Jiljí.

Václav měl v plánu zřídit nové biskupství s osazenstvem, které by bylo oddané jen a pouze jemu. K tomuto účelu si vybral benediktinský klášter v Kladrubech a jeho starého opata Racka. Zatímco Václav čekal na Rackovu smrt, musel vycestovat ze země, a jako na potvoru právě v tu dobu si Rackovu duši vzala kmotřička zubatá. A benediktini honem rychle zvolili dalšího opata, Rackova nástupce, a když se Václav vrátil do Česka, bylo už pozdě na to něco měnit. Svolal proto mimořádné setkání představitelů arcidiecéze a nechal všechny zatknout. Zatčení byli vyslýcháni a Jan Nepomucký dokonce na mučidlech, Václav mu osobně propálil loučí bok. Všechny kromě něj o něco později pustil, ale Jana, jak už víme, nechal 20. března 1393 shodit do Vltavy z Karlova mostu. A kdo ví, třeba se objevily i ty hvězdy.

Václav Jůzl

Zdroje:

Galerie: 
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B
Obrázek k článku Hvězdy Jana Nepomuckého zazářily v dílech výtvarníků 3.B