Jarní zpívání na schodech 6. května 2010

Ve čtvrtek o velké přestávce proběhlo před sborovnou tradiční jarní Zpívání na schodech, tentokrát i s nástroji.