Zahájení školního roku 2010/2011

Téma: 

Vážení rodiče, milí studenti,

srdečně Vás zveme na slavnostní mši svatou k zahájení nového školního roku ve středu 1. září 2010 v 9 hodin v kostele sv. Ludmily.

Po skončení mše sv. (v 10 hodin) se studenti sejdou ve třídách s třídními profesory.