Oznámení

Články k tématu Oznámení

Obrázek k článku Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok zahájíme ve středu 1. září tradiční mší svatou v kostele sv. Ludmily, kterou bude v 9.00 hodin sloužit arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka.

Obrázek k článku Partnerské gymnázium v Německu zasáhla povodeň

AG může pomoci AG – ničivé povodně v Porýní zasáhly i naše partnerské gymnázium. Nejen centrum města Bad Münstereifelu se změnilo v hromady sutě, kamení, nánosů…

Obrázek k článku Rozvrh hodin

Rozvrh platný od 1. září byl zveřejněn na http://www.arcig.cz/rozvrh.

Výuka podle rovrhu v plném rozsahu bude probíhat od pátku 3. září.

Obrázek k článku Pěkné prázdniny

Přejeme všem žákům, rodičům i učitelům pěkné prázdniny!

Obrázek k článku Úřední hodiny školní kanceláře o prázdninách

Během letních prázdnin jsou úřední hodiny školní kanceláře stanoveny na dobu od 9.00 do 12.00 hodin. V případě potřeby volejte na telefonní čísla 734 234 628, 734 691 419, 734 435 044.

Obrázek k článku Výuka od pondělí 14. června

V pondělí dochází k letošní poslední změně rozvrhu, díky uvolnění hygienických podmínek se vrací tělocvik. Rozvrh je prakticky stejný jako ten, se kterým jsme školní rok v září začínali.

Obrázek k článku Výuka od 24. května

V pondělí 24. května se pro všechny třídy v plném rozsahu obnovuje prezenční výuka. Protože v pondělí a v úterý budou probíhat také maturitní didaktické testy, učí se všichni žáci vyššího gymnázia v pondělí 24. května až od čtvrté hodiny, v úterý 25. května od třetí hodiny. Od středy začíná pro vyšší gymnázium výuka již první hodinu. Žáci nižšího gymnázia se učí celý týden podle rozvrhu platného od 24. května.

V pondělí budou mít žáci vyššího gymnázia čtvrtou a pátou hodinu třídnickou.

Obrázek k článku Výuka od 17. května

V pondělí 17. května končí pro žáky nižšího gymnázia rotační výuka a obnovuje se v plné míře (vyjma hodin tělesné výchovy) výuka prezenční. Od 17. května se rovněž mění i frekvence testování, nadále budou žáci testováni pouze jednou týdně (opět antigenními testy). Testovacím dnem bude pondělí. Proto by vždy v pondělí měli žáci chodit do školy tak, aby v 7:55 již byli ve třídě, kde se budou testovat. Testování bude probíhat ve třídách dle rozvrhu platného od 17. května (bude zveřejněn na webových stránkách školy).  

Obrázek k článku Zvadlo 2021

Ne samým učením živ bude student! Zdravotní situace se zlepšuje a akce venku jsou celkem bezpečné. Zkusme podniknout s dodržením podmínek platných tou dobou

Obrázek k článku Výuka od 3. května

Máme radost, že můžeme v pondělí přivítat ve škole žáky tercií a kvart, kterým začíná 3. května prezenční výuka (zatím v rotační formě, takže v týdnu od 10. května mají výuku distanční). Od 10. května pak přijdou do školy žáci prim a sekund, i na ně se moc těšíme!

Podrobnosti k systému rotační výuky a testování viz příloha.

Stránky