Oznámení

Články k tématu Oznámení

Vážení rodiče, milí studenti, školní rok 2016/17 zahájíme společně ve čtvrtek 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily. V 10 hodin po mši se pak setkají všichni žáci se svými třídními učiteli v kmenových učebnách.

Převedli jsme Informace pro rodiče (Bakaláři) na nový spolehlivější server.

V následujících dvou týdnech proběhne na naší škole dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat silné a slabé stránky naší školy.

časopis

Časopisy (obzvlášť ty zahraniční) nejsou levné a dokážou významně zatížit studentský rozpočet. Přesto po čase většina přečtených časopisů končí v koši. Dejte svým časopisům šanci na život po životě a zpřístupněte je dalším dychtivým čtenářům!

Vážení rodiče, milí studenti, školní rok 2015/16 zahájíme společně v úterý 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily.

Spouštíme nové školní webové stránky. Téměř veškerý obsah původního webu byl zachován, ale nabízíme jej nyní v mnohem přehlednější a modernější formě.

V uplynulém čtvrtletí jsme výrazně zapracovali převodu školní evidence do elektronické podoby.

Z důvodu trvající povodňové situace a výrazného omezení MHD v centru Prahy se ruší výuka také v úterý 4. června 2013 v plném rozsahu. Učitelé rovněž nemusí chodit do školy, mohou pracovat doma.

Z důvodu povodňové situace v Praze a výraznému omezení městské hromadné dopravy prosíme žáky, aby v pondělí 3. 6. 2013 nechodili do školy. Učitele naopak žádáme, aby do školy dorazili a zajistili program pro ty žáky, kteří přijdou. V úterý a další dny by už měla výuka probíhat normálně podle běžného rozvrhu.

  • dostavte se k písemné zkoušce státní maturity dle rozpisu alespoň 10 minut před zahájením zkoušky;
  • pro ČJ - písemnou práci si s sebou přineste, máte-li, pravidla českého pravopisu;
  • pro M - didaktický test si přineste matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu;
  • pro cizí jazyk - písemná práce si vezměte slovník bez přílohy.


Rozpis jednotlivých zkoušek v příloze: maturity-statni-13.pdf

Stránky