Individuální konzultace a školní jídelna od 18. listopadu

Téma: 

Ve škole jsou od 18. listopadu umožněny prezenční individuální konzultace (vždy jeden učitel a jeden žák). Konzultaci je potřeba si předem s učitelem domluvit a není možné ji realizovat na úkor distanční online výuky. Na konzultaci čekají žáci před budovou školy. V domluvený čas vyzvedne učitel žáka u vstupu do školy a přivede ho do místnosti, ve které bude konzultace probíhat (zakázán je zpěv a sportovní aktivity) a po jejím ukončení dovede žáka zpět ke vstupu do školy. Žáci se nesmí ve škole navzájem scházet, vytvářet skupiny na nesmí vstupovat do jiné učebny (kabinetu) než té, ve které konzultace probíhá. Platí povinnost, aby žáci a učitelé nosili po celou dobu pobytu ve škole roušky.

Školní jídelna je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích zařízení, která neslouží pro veřejnost. Je tedy možné, aby se žáci stravovali přímo v jídelně. Oběd je potřeba si předem přihlásit a žáci mají v čase distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Ondřej Mrzílek

Galerie: 
Obrázek k článku Individuální konzultace a školní jídelna od 18. listopadu