Výuka od pondělí 30. listopadu

Téma: 

Rozvrh platný od 30. 11. byl zveřejněn. Jeho nedílnou součástí je rozpis obědových přestávek, který najdete v příloze. Je nutné jeho důsledné dodržování kvůli hygienickým omezením ve školní jídelně.

Od pondělí 30. 11. se budou prezenčně učit žáci prim a sekund, v následujícím týdnu je vystřídají žáci tercií a kvart. Do Vánoc by tedy měly dvakrát přijít primy a sekundy a jednou tercie a kvarty. 

Ředitelské volno v pondělí 21. prosince a v úterý 22. prosince bude zachováno. Učitelé se budou účastnit teologického semináře.

Základní hygienická opatření v prostorách školy:

  • žáci musí do školy vstupovat jednotlivě, není možné se před školou shlukovat;
  • při pobytu ve škole musí mít žáci, učitelé a provozní zaměstnanci po ceĺou dobu zakrytá ústa a nos rouškou;
  • je důležité dodržovat hygienu rukou a používat dezinfekci, která je umístěna ve vestibulu školy a na jednotlivých patrech;
  • žáci omezí na nezbytnou míru svůj pohyb po budově školy (přesun do učeben podle rozvrhu);
  • v čase přestávek a při pohybu po škole budou všichni udržovat minimální odstup 2 metry;
  • pokud budou žáci svačit, je důležité dodržovat odstupy;
  • větrání 5 minut na začátku vyučovací hodiny a 5 minut v polovině hodiny;
  • v případě projevů onemocnění covid-19 je nutné informovat třídního učitele;
  • cizí osoby mohou do školy vstupovat pouze ze závažných důvodů a nesmějí se po škole pohybovat bez doprovodu zaměstnance školy.

Všem žákům v prezenční výuce budou automaticky přihlášené obědy, pokud do školní jídelny chodí. Je nutné dodržovat přesný rozpis obědů a při pobytu v jídelně se řídit pokyny zaměstnanců KDM. 

Příloha: 
Galerie: 
Obrázek k článku Výuka od pondělí 30. listopadu