Oznámení

Články k tématu Oznámení

Vážení rodiče, milí studenti,

srdečně Vás zveme na slavnostní mši svatou k zahájení nového školního roku ve čtvrtek 1. září 2011 v 9 hodin v kostele sv. Ludmily.

Po skončení mše sv. (v 10 hodin) se studenti sejdou ve třídách s třídními profesory.

Vzhledem k zákonné povinnosti odvodu autorských poplatků jsme nuceni zvýšit cenu za kopírování a tisk na školních kopírkách na cenu 1,50 Kč za jednu stranu A4.

Vzhledem k vývoji v jednání o původně plánované stávce na pondělí 13. 6. 2011 bude výuka v tento den probíhat od 2. do 4. vyučovací hodiny. Není z toho důvodu nutné, aby žáci v pondělí zůstávali doma.

Richard Mašek, ředitel Arcibiskupského gymnázia

Zveřejňujeme rozvrhy a seznam akcí jednotlivých tříd v maturitním týdnu.

Vážení rodiče, milí studenti,

srdečně Vás zveme na slavnostní mši svatou k zahájení nového školního roku ve středu 1. září 2010 v 9 hodin v kostele sv. Ludmily.

Po skončení mše sv. (v 10 hodin) se studenti sejdou ve třídách s třídními profesory.

Vážení učitelé, žáci a rodiče žáků Arcibiskupského gymnázia,

od 1. dubna 2009 začne platit nový školní řád Arcibiskupského gymnázia, projednaný a schválený školskou radou AG dne 19. března 2009.

Vážení rodiče, milí studenti,

srdečně Vás zveme na slavnostní mši svatou k zahájení nového školního roku v pondělí 1. září 2008 v 9 hodin v kostele sv. Ludmily.

Po skončení mše sv. (v 10 hodin) se studenti sejdou ve třídách s třídními profesory.

Richard Mašek
ředitel školy

Od 28. 6. 2008 do 31. 8. 2008 jsou prázdniny. Budova AG bude uzavřena.

Školní kancelář bude v provozu každý pracovní den od 9 do 12 hodin, telefon: 226 211 210, 226 211 211, e-mail: gymnazium@arcig.cz.

Výuka v maturitním týdnu od pondělí 19. do čtvrtka 22. května bude probíhat podle mimořádného rozvrhu.

V úterý 4. 12. 2007 se Arcibiskupské gymnázium připojí ke stávce. Vyučování odpadá. Žádáme rodiče, zákonné zástupce, aby zajistili pro své děti náhradní program.

Oznámení o stávce mají žáci zapsáno ve studijních průkazech. Žádáme rodiče, aby svým podpisem ve studijním průkazu potvrdili, že byli s informací o stávce seznámeni.

30. 11. 2007 Richard Mašek, ředitel AG

Stránky