Oznámení

Články k tématu Oznámení

Školní rok 2019/2020 zahájíme společně v pondělí 2. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily.

V době hlavních prázdnin bude budova školy uzavřena od 1. 7. do 27. 8. 2019 . V případě potřeby volejte v letních provozních hodinách školní kanceláře, tj. od 9.00 do 12.00 h , na tel.: 734 691 419, 734 234 628 nebo 606 635 769.

V době jarních prázdnin od 11.2. do 15.2.2019 bude provoz školní kancelář v provozu denně od 9.00 do 12.00 hodin. V případě potřeby volejte 734 234 628 nebo 606 635 769.

S velkým smutkem vám oznamujeme, že nás nečekaně opustila naše spolupracovnice Mgr. Jana Soldánová.

Školní rok 2017/18 zahájíme společně v pondělí 4. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily.

Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat všechny své absolventy, vyučující i přátele na oslavy jubilejního 25. roku činnosti obnoveného Arcibiskupského gymnázia.

Vážení rodiče, milí studenti, školní rok 2016/17 zahájíme společně ve čtvrtek 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily. V 10 hodin po mši se pak setkají všichni žáci se svými třídními učiteli v kmenových učebnách.

Převedli jsme Informace pro rodiče (Bakaláři) na nový spolehlivější server.

V následujících dvou týdnech proběhne na naší škole dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat silné a slabé stránky naší školy.

časopis

Časopisy (obzvlášť ty zahraniční) nejsou levné a dokážou významně zatížit studentský rozpočet. Přesto po čase většina přečtených časopisů končí v koši. Dejte svým časopisům šanci na život po životě a zpřístupněte je dalším dychtivým čtenářům!

Stránky