Zahájení školního roku 2019/2020

Téma: 

Vážení rodiče, milí studenti,

školní rok 2019/20 zahájíme společně v pondělí 2. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily. V 10 hodin po mši se pak setkají všichni žáci se svými třídními učiteli v kmenových učebnách. Od 11 hodin bude probíhat zapisování do kroužků v rámci školního klubu a DDM.

Noví primáni se sejdou ve svých třídách již v 8.40 hodin a do kostela půjdou společně s třídními učiteli.

Ondřej Mrzílek

Galerie: