Oznámení

Články k tématu Oznámení

V měsíci červenci jsou úřední hodiny v sekretariátu školy ve všední dny od 9-11 hod.

Přejeme všem studentům pěkné prázdniny a těšíme se na viděnou
v pondělí 1. 9. 2003. (oprava - kvůli stávce až 2.9.)

Pozvání pro absolventy Arcibiskupského gymnázia na děkovnou mši svatou v pátek 27. června v 8:45 hod. u sv. Ludmily u příležitosti odchodu dosavadního ředitele Pavla Křížka a ukončení činnosti dlouholetého spirituála gymnázia P. Vojtěcha Eliáše.

Za nového ředitele Arcibiskupského gymnázia byl po výběrovém řízení vyhlášeném panem biskupem Malým určen Ing. Mgr. Richard Mašek. Výběrové řízení se konalo v pondělí 28.4.2003 v Arcibiskupském paláci na Hradčanech. Nový ředitel má převzít vedení školy po dosavadním řediteli RNDr.Pavlu Křížkovi dne 24.7.2003.

(ke schůzce s biskupským vikářem pro školství Mons. Václavem Malým, svolané na čtvrtek 24. dubna 2003 v 18:00 hod. do kaple Arcibiskupského gymnázia)

Pro zklidnění situace, která na Arcibiskupském gymnáziu po mém odstoupení z funkce ředitele nastala, s úmyslem přispět ke klidnému průběhu plánované schůzky, prohlašuji v souladu se skutečností, že jsem ze své funkce nebyl odvolán, má rezignace na funkci ředitele školy je dobrovolná, neudála se pod nátlakem, ani se za ní neskrývá diplomatické řešení mého odvolání.

V Praze dne 22. dubna 2003
RNDr. Pavel Křížek

Školní jídelna - obědy:

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 4. 2003 je zavedena možnost odhlašování stravy pomocí internetu. E-mailová adresa je sj.kdm@volny.cz.

Změny v ročním plánu činnosti Arcibiskupského gymnázia.
Na četná přání rodičů a vzhledem k malé četnosti protestů ze strany studentů a profesorů proti tomuto opatření vyhlašuji na pátky 2. a 9. května ředitelské volno.

Stránky