Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

Téma: 

Obrázek k článku [node:title]

DDM a ŠK

Provoz středisek volného času a školních klubů a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání. Výuka kroužků bude probíhat distančně. Rozpis je k dispozici na školních webových stránkách.

Prodloužené podzimní prázdniny

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků školy na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Školní jídelna

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020 od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. v bodě II. 1). Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná - li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. Školní jídelna AG je přístupna pouze venkovním vstupem, aby bylo možné lépe koordinovat stanovená opatření.

Rozvrh hodin pro prezenční výuku nižšího gymnázia

Bude upraven speciální rozvrh hodin platný od pondělí 5. října tak, aby třídy byly více rozmístěny po budově školy a nedocházelo k míchání žáků různých tříd. Stejně tak bude minimalizováno i stěhování žáků po škole. Pro některé třídy budou tedy stanoveny jiné kmenové učebny. Konkrétní rozdělení bude patrné z rozvrhu hodin, vypsané na příslušné nástěnce ve škole a žáky informuje třídní učitel. Během přestávek a volných hodin se budou žáci zdržovat ve své učebně a omezí svůj pohyb po budově školy, pokud to není nutné.

Svačiny

Vzhledem ke zpřísněným opatřením je důležité, aby nedocházelo k míchání žáků různých tříd v situaci, kdy nemají zakrytá ústa a nos při konzumaci svačiny. Z toho důvodu budou žáci o velké přestávce svačit pouze v učebnách, při dodržení hygienických pravidel, především dodržování stanoveného rozestupu.

Aplikace eRouška

Na základě žádosti náměstka ministra školství o pomoc při šíření informace v nelehké situaci, přidáváme v příloze odkazy na aplikaci eRouška. Zapojení do této aplikace je zcela dobrovolné, ale může významně pomoci v boji proti koronaviru.

V Praze dne 9. října 2020

Ondřej Mrzílek

Galerie: 
Obrázek k článku Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020