Zpráva z návštěvy psycholožky v semináři ZSV

Téma: 

KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA V SEMINÁŘI ZSV - dne 25. května 2010 - zpráva

V úterý 25. května 2010 poctila na pozvání pí. prof. V. Pabištové náš seminář ze základů společenských věd milá a usměvavá paní dr. Weinholdová, klinická psycholožka působící v Černošicích.

Na začátku besedy nás seznámila s náplní své práce a poté jsme si vyslechli první výstup na téma úzkostné stavy. Atmosféra ve třídě se pomalu začala uvolňovat, a to až do chvíle, kdy jsem začal mít pocit, že na mě onen úzkostný stav pomalu leze...

Dále jsme si ujasnili rozdíl mezi obsesemi a kompulzemi, což bylo velmi zajímavé, a také jsme dosti podrobně probádali krajiny depresí, přičemž jsme se nutně museli seznámit i s možnostmi jejich terapie a medikace. Paní doktorka Weinholdová nám přiblížila mnoho možných podob depresí, mimo jiné i takzvanou agitovanou depresi, která si takřka okamžitě získala mé sympatie. Někdy si říkám, že bych tuto depresi měl prožívat častěji... Není to klasická deprese, při které jen trpíte a nic neděláte, ba právě naopak. Vy trpíte, a proto hýříte aktivitou... A pak se mi někdo opovažte tvrdit, že svět je normální!

Vše, co má svůj počátek, má také konec a ono příjemné poklábosení, které nás všechny zanechalo v celkem uvolněném (řekl bych až rosolovitém) rozpoložení, ho samozřejmě také mělo. A tak byl pohádky konec a všichni jsme se odebrali zase žít své jinak všední životy... Vlastně ne! Tak to přeci jen nebylo! Byli jsme obohaceni o nové vědomosti i příběhy z klinické praxe. Paní doktorka vyprávěla velmi přístupným způsobem a bylo navíc vidět, že ji její práce baví. V průběhu besedy jsme se mohli ptát na všechno, co nás kolem této problematiky zajímalo, a paní doktorka zasvěceně odpovídala.

Happy end onoho úterního semináře byl v podobě předávání krásného pugetu paní dr. Weinholdové. Rozloučili jsme se s ní potleskem - a až potom se všichni odebrali žít své jinak všední životy...:-).

Tímto za celý seminář paní doktorce Weinholdové opravdu děkuji za to, že obětovala svůj drahocenný čas a přišla nás navštívit, předala nám své znalosti a zkušenosti. Beseda byla velmi zajímavá a pro nás přínosná!

Za všechny studenty semináře Honza Schroffel, 6. A