Zápis ze 7. jednání Školské rady 29. června 2010

Konání:
29. června 2010 v hovorně AG v 15.00 hod.

Přítomni:
P.Pavel Kuneš, RNDr. Josef Šilha, Mgr. Eva Špačková, sestra Daniela Cibulková, Václav Fafejta
omluven: Pablo Chacón , Mgr.Jan Martínek
z členství v radě odstoupili: Jan Němec, Mgr. Alena Kulhavá

Host:
Ing.Mgr. Richard Mašek

Program:
Školská rada:
1. Projednala:
a) rozpočet školy na rok 2010
b) navrženou koncepci rozvoje školy pro období 2010/11 až 2012/13.

2. Pověřila ředitele školy vyhlásit doplňovací volby do Školské rady tak, aby je bylo možno uskutečnit do konce listopadu 2010.


Jednání skončilo v 16.15 hod.

Datum příštího jednání bude včas oznámeno.

Zapsal P.Pavel Kuneš