Zpráva z výměnného zájezdu do Ebermannstadtu

Událo se to ve dnech od 16. do 22. května, kdy se skupina dvaceti a jednoho studenta vydala v doprovodu paní profesorky Grünwaldt a její kolegyně sestry Karin do oblasti okolo Ebermannstadtu (Němci označováno jako Fränkische Schweiz), kde se uskutečnila druhá část výměnného pobytu se studenty místního gymnázia.

Byť tato lokalita co do atraktivnosti oproti Praze přeci jen něco ztrácí, rozhodně jsme se během týdne nenudili. Kromě zběžného seznámení s výukou na škole a šestitisícovým Ebermannstadtem jsme dále stihli projížďku po celé lokalitě (oplývající přírodními i nemovitými památkami), návštěvu Bamberka a na samý závěr zájezdu i prohlídku Norimberka.

Naším hlavním posláním v Německu (kromě poznání našich sousedů a šíření slávy našeho věhlasného ústavu) ale bylo zejména aplikování cizího jazyka, který nám byl po dlouhá léta trpělivě vtloukán do hlavy, do běžného života. V mezích se nám to i dařilo, byť nejednou jsme museli vzít za vděk i angličtinou. Co naplat, dorozumět jsme se přeci jen museli.

Celkově vzato byla celá výměna velice zdařilá, počasí nám nebývale přálo a všichni jsme se vrátili do vlasti ve zdraví. Svorně proto děkujeme těm, kteří za celou výměnou stáli, jmenovitě našemu doprovodu, jejich německému protějšku a též hostitelským rodinám na obou stranách hranic.

Filip Pelant, 5.B