NJ

Praktická znalost německého jazyka zůstává po staletí důležitou komunikativní kompetencí českého národa. Kromě tradiční podmíněnosti zeměpisnou polohou nabývají v rámci EU na významu nové aspekty, především hospodářská spolupráce (38% objemu mezinárodního obchodu se SRN) a silné zastoupení německého kapitálu a německých firem v České republice.
Současně se nabízí široké možnosti studia a pracovního uplatnění v německy mluvících zemích.

Cíle výuky: 

Osmiletý studijní program završený získáním "Německého jazykového diplomu II. stupně" otevírá dveře ke studiu na všech typech vysokých škol v SRN a současně zaručuje zvládnutí jazyka na úrovni B2 s přesahem k C1 dle Evropského referenčního rámce (GERR), která je podmínkou jak k vysokoškolskému studiu, tak k výkonu kvalifikovaného zaměstnání.

Hodinová dotace: 

Od primy do septimy mají studenti celkem čtyři hodiny výuky němčiny, z toho jedna bývá zaměřena na konverzaci. Výuka probíhá zpravidla s českým učitelem.
Od sexty se časová dotace navyšuje o dvě hodiny německého diplomního semináře vedeného rodilým mluvčím, delegovaným zastřešující institucí v SRN. Seminář pokračuje až do maturity. V oktávě se výuka krátí o jednu hodinu jazyka. Vzhledem k ukončení přípravy k DSD před pololetní klasifikací je tento počet zcela dostatečný.

Co učíme: 

Vzhledem k důrazu MŠMT na výuku angličtiny jako prvního cizího jazyka na základních školách ubývá žáků, kteří by k nám přišli již se znalostmi na úrovni A1, takže se v posledních letech nedaří otevřít speciální skupinu pro pokročilé. Nicméně výuka postupuje dostatečně rychle, takže se úroveň během roku a půl většinou vyrovná. Jinými slovy platí, že "ne všichni, kdo měli na základní škole z němčiny jedničku, mají ji i v primě, a naopak, mnohý začínající ji získá." Oproti angličtině klade němčina na žáky v prvních letech vyšší nároky. Důvodem je osvojení komplikovanější gramatiky, proto děti mohou mít pocit, že v angličtině se již lépe domluví a že rychleji postupují. Od tercie výše vnímáme již určitou orientaci v systému jazyka a základy komunikačních dovedností. Do konce kvinty by studenti měli dosáhnout úrovně B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. V tomto bodě je systém jazyka více méně zvládnut (státní maturitní zkouška požaduje právě tuto úroveň). Od sexty se výuka rozšiřuje o intenzivní přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom, do konce septimy se předpokládá úroveň B2, u celé řady žáků s přesahem na úroveň C1, kterou také více než polovina studentů při zkouškách DSD  v průběhu oktávy potvrdí.

Jak učíme: 

Výuka probíhá všemi prověřenými tradičními metodami s velkým podílem poslechových cvičení, hodiny jsou oživovány interaktivními cvičeními, jazykovými hrami apod.
Studenti se pravidelně zúčastňují Olympiády v německém jazyce, konverzační soutěže s následným prázdninovým pobytem v Marburgu, prestižní soutěže "Jugend debattiert" a v neposlední řadě výměnných jazykových pobytů. Pravidelně pořádáme dva s partnerskými gymnázii v Bavorsku a NRW.

Učebnice a další materiály: 

Učebnice byly zvoleny  na základě metodických pokynů pro přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom. Od primy do kvinty se žáci učí z učebnice Pingpong neu I. - III., v kvintě přecházíme na AusBlick I.- II. , obojí od vydavatelství Hueber Verlag. Pro mladší studenty chceme výhledově pořídit učebnice doplněné programem pro práci s interaktivní tabulí. Pravidelně se používají doplňkové cvičebnice gramatiky, jichž máme vždy  dvě třídní sady a přípravný kurz od vydavatelství Klett  "So geht's zum Sprachdiplom II".

Učitelé E-mail Konzultace
Tereza Dvořáková dvorakova@arcig.cz konzultace nabízím v úterý 6. vyuč.hodinu (13-13:45), příp. jak se domluvíme, je potřeba se předem domluvit (osobně či mailem)
Diana Jamal – A... aldinova@arcig.cz úterý 13:50-15:20 po předchozí domluvě
Jana Ginzelová ginzelova@arcig.cz Út 13.50 - 14.35 prosím o domluvu předem
Olga Kratinová kratinova@arcig.cz středa od 13.00 po dohodě
Magdalena Košková koskova@arcig.cz Pondělí 14:40 - 15:25 nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě
Dagmar Křivková krivkova@arcig.cz úterý 12 - 13 hod.
Yvona Neradová neradova@arcig.cz čtvrtek 11.00 - 12.00 nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě
Hedvika Šiprová siprova@arcig.cz Úterky 13:50-14:35, jindy dle domluvy mailem
Karin Steinerová steinerova@arcig.cz podle domluvy
Eva Špačková spackova@arcig.cz Dle rozvrhu mimo vyučování - po dohodě
Ingeborg Wolf wolf@arcig.cz

Články k tématu NJ

Obrázek k článku Debatování v němčině

3. června 2021 se konalo finále (národní kolo) soutěže „Jugend debattiert international“.

Obrázek k článku Debatování v němčině

Soutěžní debatování v němčině na společensko-politická témata, neboli „Jugend debattiert“, má na našem gymnáziu dlouholetou tradici. Tento rok se soutěž také konala – ovšem online.

Obrázek k článku Sláva kvintánům!

Ve dnech 23. – 26. března skládali studenti 5.A a 5.B ústní zkoušky na Německý jazykový diplom.

Obrázek k článku Výsledky obvodního kola konverzační soutěže

Začátkem února proběhlo online formou obvodní kolo konverzační soutěže v německém
jazyce. Jeho výsledky kopírují výsledky kola školního.

Obrázek k článku Konverzační soutěž v německém jazyce

Ve dnech 11. 1. a 13. 1. se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce, poprvé (a věřme, že i naposledy) konané online.

Obrázek k článku Zkoušky na DSD I

Písemná část se koná v úterý 26.5., ústní zkoušky 8. - 11. 6. 2020. Harmonogram písemné zkoušky přikládáme, pro ústní zkoušky bude zveřejněn v dohledné době.

Obrázek k článku Výsledky obvodního kola konverzační soutěže v NJ

V lednu 2020 proběhla obvodní kola konverzační soutěže v německém jazyce.

Obrázek k článku Německá výměna s Bad Münstereifelem

Hned na počátku školního roku se studentům kvint a sext poštěstilo ještě naposled pocítit atmosféru již ztracených prázdnin a navštívit malebné, starobylé městečko ležící poblíž německého pohoří Eifel s lákavou příležitostí procvičit si německý jazyk v opravdovém německém prostředí.

Ve středu jsme se sešli na Hlavním nádraží a odjeli vlakem do Norimberka, pokračovali jsme vlakem do Forchheimu, kde si nás rozebrali naši výměnníci (=Austauschschüler).

První týden v červnu jsme se vydali (skupinka čtyř lidí ze septimy A a B) pod vedením paní profesorky Ginzelové do německého města Chemnitz (Saská Kamenice), kde jsme navštívili zdejší technickou univerzitu při tzv. BIDS - týdnu otevřených dveří.

Stránky