NJ

Praktická znalost německého jazyka zůstává po staletí důležitou komunikativní kompetencí českého národa. Kromě tradiční podmíněnosti zeměpisnou polohou nabývají v rámci EU na významu nové aspekty, především hospodářská spolupráce (38% objemu mezinárodního obchodu se SRN) a silné zastoupení německého kapitálu a německých firem v České republice.

Současně se nabízí široké možnosti studia a pracovního uplatnění v německy mluvících zemích.

Cíle výuky: 

Osmiletý studijní program završený získáním "Německého jazykového diplomu II. stupně" otevírá dveře ke studiu na všech typech vysokých škol v SRN a současně zaručuje zvládnutí jazyka na úrovni B2 s přesahem k C1 dle Evropského referenčního rámce (GERR), která je podmínkou jak k vysokoškolskému studiu, tak k výkonu kvalifikovaného zaměstnání.

Hodinová dotace: 

Od primy do sexty mají studenti celkem čtyři hodiny výuky němčiny (NJ), z toho jedna je zaměřena více na konverzaci a je tak i označená (KNJ).

Od septimy se časová dotace o hodinu navyšuje, ke třem hodinám jazyka (NJ) přibývá dvouhodinový diplomní seminář (SND), který pokračuje až do maturity, resp. do zkoušek na německý jazykový diplom. Snahou je získat pro tento seminář rodilého mluvčího.

Co učíme: 

Vzhledem k důrazu MŠMT na výuku angličtiny jako prvního cizího jazyka na základních školách ubývá žáků, kteří by k nám přišli již se znalostmi na úrovni A1, takže speciální skupina pro pokročilé zpravidlůa nebývá otevřena. Nicméně výuka postupuje dostatečně rychle, takže se úroveň většinou brzy vyrovná. Do konce kvinty ba studenti měli dosáhnout úrovně B1 Evropského referenčního rámce. Od septimy se výuka rozšiřuje o intenzivní přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom, do konce septimy se předpokládá úroveň B2, u celé řady žáků s přesahem na úroveň C1, kterou také řada studentů při zkouškách v průběhu oktávy potvrdí.

Jak učíme: 

Výuka probíhá všemi prověřenými tradičními metodami s velkým podílem poslechových cvičení, hodiny jsou oživovány interaktivními cvičeními, jazykovými hrami apod.

Studenti se pravidelně zúčastňují Olympiády v německém jazyce, konverzační soutěže s následným prázdninovým pobytem v Marburgu, prestižní soutěže "Jugend debattiert" a v neposlední řadě výměnných jazykových pobytů. Pravidelně pořádáme dva - s partnerskými gymnázii v Bavorsku a NRW.

Učebnice a další materiály: 

Učebnice byly zvoleny  na základě metodických pokynů pro přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom. Od primy do kvinty se žáci učí z učebnice Beste Freunde A1 - B1, poté přecházíme na AusBlick I.- II. , obojí od vydavatelství Hueber Verlag. Pravidelně se používají doplňkové cvičebnice gramatikym a přípravný kurz od vydavatelství Klett  "So geht's zum Sprachdiplom II".

Učitelé E-mail Konzultace
Tereza Dvořáková dvorakova@arcig.cz Po domluvě+pondělí 14-15h
Diana Jamal – A... aldinova@arcig.cz v úterý 13:00-14:15 po předchozí domluvě
Jana Ginzelová ginzelova@arcig.cz St 13-13:45 popř. po domluvě, prosím od předcházející informaci
Julia Hantschel hantschel@arcig.cz
Olga Kratinová kratinova@arcig.cz po dohodě
Magdalena Košková koskova@arcig.cz
Dagmar Křivková krivkova@arcig.cz út 10 - 11 hod. (Prosím po domluvě)
Yvona Neradová neradova@arcig.cz V pátek 10.00 - 11.00, jindy dle předchozí dohody.
Hedvika Šiprová siprova@arcig.cz čtvrtky 13:30-15:00, ideálně mi prosím předem pošlete mail
Karin Steinerová steinerova@arcig.cz podle domluvy
Eva Špačková spackova@arcig.cz dle rozvrhu vždy po dohodě

Články k tématu NJ

Obrázek k článku „Dojč“ zkrátka nespí

aneb skvělý úspěch v debatování v němčině...

Obrázek k článku Debatování v němčině (Jugend debattiert)

Dne 6. 5. se konalo v Goethe-Institutu celorepublikové kolo soutěže v německém debatování na společensko-politická témata.

Obrázek k článku Výsledky okresního kola konverzační soutěže v NJ

V březnu 2022 proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

Obrázek k článku Debatování v němčině

3. června 2021 se konalo finále (národní kolo) soutěže „Jugend debattiert international“.

Obrázek k článku Debatování v němčině

Soutěžní debatování v němčině na společensko-politická témata, neboli „Jugend debattiert“, má na našem gymnáziu dlouholetou tradici. Tento rok se soutěž také konala – ovšem online.

Obrázek k článku Sláva kvintánům!

Ve dnech 23. – 26. března skládali studenti 5.A a 5.B ústní zkoušky na Německý jazykový diplom.

Obrázek k článku Výsledky obvodního kola konverzační soutěže

Začátkem února proběhlo online formou obvodní kolo konverzační soutěže v německém
jazyce. Jeho výsledky kopírují výsledky kola školního.

Obrázek k článku Konverzační soutěž v německém jazyce

Ve dnech 11. 1. a 13. 1. se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce, poprvé (a věřme, že i naposledy) konané online.

Obrázek k článku Zkoušky na DSD I

Písemná část se koná v úterý 26.5., ústní zkoušky 8. - 11. 6. 2020. Harmonogram písemné zkoušky přikládáme, pro ústní zkoušky bude zveřejněn v dohledné době.

Obrázek k článku Výsledky obvodního kola konverzační soutěže v NJ

V lednu 2020 proběhla obvodní kola konverzační soutěže v německém jazyce.

Stránky