NJ

Praktická znalost německého jazyka zůstává po staletí důležitou komunikativní kompetencí českého národa. Kromě tradiční podmíněnosti zeměpisnou polohou nabývají v rámci EU na významu nové aspekty, především hospodářská spolupráce (38% objemu mezinárodního obchodu se SRN) a silné zastoupení německého kapitálu a německých firem v České republice.

Současně se nabízí široké možnosti studia a pracovního uplatnění v německy mluvících zemích.

Cíle výuky: 

Osmiletý studijní program završený získáním "Německého jazykového diplomu II. stupně" otevírá dveře ke studiu na všech typech vysokých škol v SRN a současně zaručuje zvládnutí jazyka na úrovni B2 s přesahem k C1 dle Evropského referenčního rámce (GERR), která je podmínkou jak k vysokoškolskému studiu, tak k výkonu kvalifikovaného zaměstnání.

Hodinová dotace: 

Od primy do sexty mají studenti celkem čtyři hodiny výuky němčiny (NJ), z toho jedna je zaměřena více na konverzaci a je tak i označená (KNJ).

Od septimy se časová dotace o hodinu navyšuje, ke třem hodinám jazyka (NJ) přibývá dvouhodinový diplomní seminář (SND), který pokračuje až do maturity, resp. do zkoušek na německý jazykový diplom. Snahou je získat pro tento seminář rodilého mluvčího.

Co učíme: 

Vzhledem k důrazu MŠMT na výuku angličtiny jako prvního cizího jazyka na základních školách ubývá žáků, kteří by k nám přišli již se znalostmi na úrovni A1, takže speciální skupina pro pokročilé zpravidlůa nebývá otevřena. Nicméně výuka postupuje dostatečně rychle, takže se úroveň většinou brzy vyrovná. Do konce kvinty ba studenti měli dosáhnout úrovně B1 Evropského referenčního rámce. Od septimy se výuka rozšiřuje o intenzivní přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom, do konce septimy se předpokládá úroveň B2, u celé řady žáků s přesahem na úroveň C1, kterou také řada studentů při zkouškách v průběhu oktávy potvrdí.

Jak učíme: 

Výuka probíhá všemi prověřenými tradičními metodami s velkým podílem poslechových cvičení, hodiny jsou oživovány interaktivními cvičeními, jazykovými hrami apod.

Studenti se pravidelně zúčastňují Olympiády v německém jazyce, konverzační soutěže s následným prázdninovým pobytem v Marburgu, prestižní soutěže "Jugend debattiert" a v neposlední řadě výměnných jazykových pobytů. Pravidelně pořádáme dva - s partnerskými gymnázii v Bavorsku a NRW.

Učebnice a další materiály: 

Učebnice byly zvoleny  na základě metodických pokynů pro přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom. Od primy do kvinty se žáci učí z učebnice Beste Freunde A1 - B1, poté přecházíme na AusBlick I.- II. , obojí od vydavatelství Hueber Verlag. Pravidelně se používají doplňkové cvičebnice gramatikym a přípravný kurz od vydavatelství Klett  "So geht's zum Sprachdiplom II".

Učitelé E-mail Konzultace
Tereza Dvořáková dvorakova@arcig.cz po předchozí domluvě (např. po 14-15h, út 13:30-14:30)
Diana Jamal – A... aldinova@arcig.cz v pondělí 14:00-15:25 po předchozí domluvě nebo po domluvě i jindy
Jana Ginzelová ginzelova@arcig.cz po předchozí domluvě
Olga Kratinová kratinova@arcig.cz
Magdalena Košková koskova@arcig.cz
Dagmar Křivková krivkova@arcig.cz úterý 10.15 - 11 (po domluvě)
Yvona Neradová neradova@arcig.cz pondělí, 10.00 - 11.00; příp. po dohodě i kdykoliv jindy
Hedvika Prokeš prokes@arcig.cz po předchozí domluvě čtvrtky 14:45-16:00 nebo navrhněte vlastní termín na základě mého rozvrhu
Karin Steinerová steinerova@arcig.cz po dohodě kdykoliv
Eva Špačková spackova@arcig.cz

Články k tématu NJ

Obrázek k článku Německá výměna Ebermannstadt

Pět let učení se němčiny, stovky hodin strávených ve škole nad učebnicí Beste Freunde a další hodiny strávené nad domácími úkoly. Ale k čemu to všechno je?

Obrázek k článku Bystré hlavy

Helle Köpfe neboli Bystré hlavy je soutěž, která propojuje přírodovědné a technické obory s němčinou.

Obrázek k článku Úspěšná reprezentace školy v krajském kole Konverzační soutěže v německém jazyce

V polovině března proběhla krajská kola Konverzační soutěže v německém jazyce, do kterého z obvodních kol postoupili také jeden student a jedna studentka naší školy.

Obrázek k článku Komm nach Tschechien, komm nach Prag, komm ans AG! Jeď do České republiky, jeď do Prahy, jeď na AG!

Warum der beste Start als Lehrer ein Auslandspraktikum ist...
Proč je nejlepším začátkem učitelské kariéry stáž v zahraničí...

Obrázek k článku Obvodní kola Konverzační soutěže v německém jazyce

Během února proběhla obvodní kola Konverzační soutěže v německém jazyce, při nichž naši školu velmi skvěle reprezentovali všichni postupující z kola školního.

Obrázek k článku Výsledky obvodního kola Konverzační soutěže v NJ, kategorie ZŠ /VG I

30. ledna 2024 se konalo obvodní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce, kategorie ZŠ /VG I.

Obrázek k článku Školní kolo Konverzační soutěže v němčině je úspěšně za námi!

Jako každý rok jsme i letos ve škole pořádali školní kolo Konverzační soutěže v němčině, které proběhlo 10. a 17. ledna, a jehož se ve třech kategoriích zúčastnili žákyně a žáci prim až septim.

Obrázek k článku 3. A a část sextánů a kvintánů v Drážďanech a na zámku Moritzburg

Ve čtvrtek 21. 12. jsme se ještě společně s několika sextány a čtyřmi odvážnými kvintány sešli v 7:15 na Hlavním nádraží a konečně se vydali na dlouhou cestu autobusem směr Moritzburg a Drážďany.

Obrázek k článku 3.A V GOETHE-INSTITUTU

8. listopadu jsme se s paní profesorkou Aldinovou vydali do Goethe-Institutu, který sídlí v blízkosti Národního divadla.

Obrázek k článku Schnupperwoche an der TU-Chemnitz

Poslední týden října roku 2023 jsme (Jakub Špaček, 7.A a Ondřej Lesák, 8.B) strávili v Chemnitz neboli saské Kamenici v rámci programu BIDS-Schnupperwoche.

Stránky