Zahajujeme činnost Školního klubu AG

Vážení rodiče, milí studenti,
od září 2010 zahajujeme činnost Školního klubu při Arcibiskupském gymnáziu. Klub AG je otevřen pro studenty nižšího gymnázia. Chceme vytvořit zázemí pro aktivní odpočinek studentů a prostor pro jejich další vzdělávání. Školní klub nabízí pravidelné zájmové kroužky, možnost využívat studovnu s knihovnou a počítačovou místnost. Zároveň pořádá různé akce v průběhu školního roku.

K využívání školní knihovny, počítačové místnosti je potřebné vyplnit přihlášku a poskytování této služby s pedagogickým dozorem je zdarma.

Otvíráme deset zájmových kroužků zaměřených na sport a pohyb obecně, výtvarné techniky, divadlo, astronomii, komunikaci přes internet a ruský jazyk. Doufáme, že si vyberete a pokud byste snad nenašli aktivitu, o kterou máte zájem, napište nám. Zájmové kroužky jsou zpoplatněny částkou, která je splatná do 15. října 2010 na účet školy. Výše kurzovného se liší podle celkového počtu kroužků, na které je jedno dítě přihlášeno. 1 kroužek = 1000,- 2 kroužky = 1800,- a 3 kroužky 2500,- /školní rok. Vaše dítě po přihlášení obdrží registrační číslo, které bude zároveň sloužit jako variabilní symbol, abychom mohli vaši platbu správně přiřadit. Domluva rozvrhu proběhne v týdnu od 13. do 17. září podle rozpisu na webu.

Školní klub také pořádá různé akce, které jsou přístupné pro všechny zájemce. Můžete se těšit především na oblíbené turistické a cykloturistické výpravy, stejně jako na návštěvu různých kulturních zařízení. Zájemci hradí pouze přímé výlohy spojené s cestovným, vstupným apod. Tyto výlohy jsou oznámeny předem a na jednotlivé akce je požadována registrace.

Aktuální nabídku kroužků, nabídku různých akcí klubu, informace o výši kurzovného, rozvrhy, přihlášku a jiné důležité informace naleznete na http://klubag.arcig.cz.

Přihlášky do školního klubu (knihovna, PC učebna a kroužky) můžete odevzdat nejpozději do 15. září 2010 třídním učitelům. Formulář přihlášky je ke stažení na webu nebo na vyžádání ve školní knihovně.

Se všemi dalšími dotazy se obracejte přímo na vedoucí klubu Andreu Krausovou.
e-mail.: krausova@arcig.cz
tel.: +420 777 861 117