CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR pro Barboru KACHLÍKOVOU

Téma: 

CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů - pro Barboru KACHLÍKOVOU, studentku VIII. A Arcibiskupského gymnázia - za studii Adam Smith - ekonom a morální filozof

Zpráva z převzetí Ceny Učené společnosti ČR z velké auly Karolina - 17. května 2010

Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním, byla oceněna jedna studentka Arcibiskupského gymnázia, což je výjimečné. Máme velkou radost. Oceněnou se stala Barbora Kachlíková za studii Adam Smith - ekonom a morální filozof, kterou zpracovávala pod vedením prof. V. Pabištové v semináři ze základů společenských věd. Tuto práci vyhodnotila komise jako velmi zdařilou a přínosnou. Předávání cen se uskutečnilo v pondělí 17. května 2010 na půdě staroslavné Kalovy univerzity, přímo v prostoru velké auly Karolina. Celkem bylo oceněno 6 vědeckých pracovníků, 2 pedagogičtí pracovníci a 11 středoškolských studentů.

V úvodu promluvila prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., která hovořila o významu vědy pro rozvoj společnosti, ale i nepostradatelnosti středoškolských pedagogů pro motivaci a předání lásky studentům k danému oboru. Zdůraznila skutečnost, že vzdělání a vzdělávání je obrazem společnosti, je odpovědností, zvláště pokud již po staletí patříme mezi vyspělé národy Evropy. Po proslovu následovalo předání ocenění jednotlivým kategoriím. Na závěr zaznělo poděkování z úst zástupců vědeckých pracovníků a pedagogů. Příjemnou tečkou za slavnostním předáváním ocenění bylo vystoupení Kociánova kvarteta.

Učená společnost České republiky, o. s. byla založena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Základem pro ni se stali členové Nadace pro obnovu Učené společnosti, kteří se stali jejími zakladateli. Další členové jsou voleni na výročních valných shromážděních, obdobně jako čestní členové. V tomto roce má Učená společnost 99 členů řádných a 38 členů čestných. Cíle společnosti jsou dva základní - vyjadřování se k závažným otázkám řízení vědy i k aktuálním problémům života české společnosti. K první oblasti patří podpora vědeckého výzkumu formou udělování cen Učené společnosti ČR - v kategorii vědeckých pracovníků a mladých vědeckých pracovníků, pedagogů a středoškolských studentů.

Děkujeme Barboře Kachlíkové za její zápal a práci a věříme, že se stane ve své práci a úspěchu výzvou pro ostatní žáky naší školy.

Ondřej Mrzílek, Věra Pabištová