Výsledky státní maturitní generálky

Téma: 

Všichni žáci AG vykonali státní maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Cizího jazyka na vyšší úrovni. Následující tabulka ukazuje srovnání požadované minimální bodové úspěšnosti a průměrný výsledek našich žáků.