Zájezd do Španělska 2010

Ve temínu 24.9.-3.10.2010 se uskuteční zájezd do Španělska. Zájezd je určen studentům vyššího gymnázia (tzn. kvintám, sextám, septimám a oktávám ve školním roce 2010/2011), především španělštinářům, při nenaplnění kapacity i dalším studentům.
Těšíme se na vaši účast. Přihlášky je nutné odevzdat do 24. června 2010.

Termín zájezdu: 24.9. - 3.10.2010 (Po-Pá, 10-ti denní)
Program - návrh trasy

1.den - odjezd v časných ranních hodinách, transfer přes Německo a Francii, nocleh Perpignan
2.den - dle času a zájmu zastávka v jižní Francii, přejezd do Andorry, prohlídka, možnost výhodných nákupů, noční přejezd do Madridu
3.den - ráno příjezd do Madridu, celodenní prohlídka, nocleh
4.den - prohlídka El Escorial, Toledo, přejezd na nocleh
5.den - průjezd oblastí Consuegra, Córdoba, Sevilla, nocleh
6.den - Cádiz s možností kratší zastávky, mys Marroque, odpoledne Gibraltar, nocleh
7.den - zastávka na koupání, dopoledne prohlídka Granady, noční přejezd do Barcelony
8.den - celodenní prohlídka Barcelony, nocleh
9.den - prohlídka Barcelony, odpoledne odjezd do ČR, noční přejezd
10.den - návrat kolem poledne (záleží na čase odjezdu)

Doprava:
Moderní zahraniční zájezdový autobus (WC, klimatizace, TV/DVD, lednice, prodej nápojů po celou dobu zájezdu, polohovatelné sedačky, dostatečný zavazadlový prostor), pro klienty celkem 47 míst.

Ubytování:
Hotel ETAP nebo Formule 1 (jižní Francie, Madrid)
Ostatní ubytovaní v hostelech (jih Španělska, Barcelona)

Cena zájezdu:
Cena 12 500,- Kč při 40 přihlášených účastnících zahrnuje:
dopravu
6x nocleh s večeří a se snídaní
pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění odpovědnosti za škody způsobené v zahraničí
vstupné
služby průvodce
informační materiály a mapky
příspěvek na organizaci a zajištění pedagogického doprovodu
zákonné pojištění proti úpadku CK

Další informace:
Ke stažení nabízíme potvrzení o účasti na zájezdu (přihláška) . Vyplněná a podepsaná potvrzení odevzdejte v kab. 314 (Jaroslava Vanišová) do 24.6.2010. Další informace tamtéž, příp. na vanisova@arcig.cz. Po odevzdání potvrzení přihlášení studenti dostanou pokyny k platbě.