Olympiáda z českého jazyka

Téma: 

V obvodním kole OCJ se z našich studentů na předních místech nacházejí a do krajského kola postupují:

v l. kategorii
Eliška Šolcová
Ondřej Frei

KK se koná 5. 5. v DDM ve Slezské ulici od 8.45.

v ll. kategorii
Tereza Cachová

KK se koná 6. 5. v DDM ve Slezské ulici od 8.45.

Milí studenti, děkujeme vám za reprezentaci školy a držíme palec do dalšího kola :)

Ostatním zúčastněným děkujeme též, nevěste hlavu, třeba to vyjde příště,

Marie Kroftová, vedoucí CJL