Projekt Příběhy bezpráví v roce 2010

Téma: 

Projekt Příběhy bezpráví v roce 2010 přibližujeme tentokrát především pohledem zúčastněných studentů:

Dne 25. listopadu 2010 proběhlo jako každoročně v rámci projektu Příběhy bezpráví velmi poučné setkání studentů VI. A, VII. B a historických seminářů sext a oktáv s paní Kamilou Bendovou, manželkou jednoho z mluvčích Charty 77, Václava Bendy. Paní Bendová se formou dvouhodinové přednášky a následné besedy pokusila studenty seznámit se svým životním příběhem i všeobecně je uvést do problematiky doby nadvlády komunismu. Studenti se během besedy aktivně zapojovali a projevovali nemalý zájem o dané téma.

Setkávání s pamětníky se na naší škole za poslední léta stalo velmi poučnou a vítanou příležitostí, jak studenty Arcibiskupského gymnázia co nejnázorněji seznámit se situací panující v naší zemi v nedávné minulosti. Jsem přesvědčena, že i toto setkání přispělo k prevenci před naplněním onoho známého citátu: Kdo zapomíná na minulost, bude si ji muset zopakovat.

Monika Vernerová, VI. A

Jak patrno z předcházejících řádků, paní Bendová vzpomínala na období normalizace, ale hovořila také o své současné činnosti v Úřadu pro ochranu osobních údajů. Reportáž Hynka Rolečka, redaktora ČT, která přibližuje atmosféru setkání, můžete číst na čt24 pod názvem Informace jsou moc - totalita a demokracie očima Kamily Bendové ZDE.

Z bezprostředních písemných reakcí studentů vybíráme alespoň tyto dvě:

Beseda byla podle mého názoru velmi přínosná. A to z toho důvodu, že ukázala pohled zevnitř prostředí Charty ´77. Doposud jsem slýchával pouze názory zvenčí, nebo sledoval dokumenty o Chartě. Musím přiznat, že pro mě nebylo nic překvapivé, ale to jen proto, že jsem o všem již slyšel z vyprávění svých prarodičů (děda Chartu též podepsal). V některé z příštích besed bych uvítal hlubší rozpravu o praktikách StB (př. o způsobu výslechu, zacházení s vězni a pod.).
Lukáš Kozák, VII. B

Beseda byla zajímavá. Zaujal mě popis zvláštní situace, kdy se komunistický režim snažil lidi okolo Charty umlčet, ale zároveň už nemohl použít tak drastických prostředků jako v 50. letech, protože se podařilo celou věc i na Západě zmedializovat. Pak naši političtí vězni skutečně naplňovali západní termín vězni svědomí a StB se uchylovala k subtilnějším praktikám útlaku spíše psychického než fyzického. To je důležité svědectví vzhledem k nebezpečím, jež od přebujelé moci hrozí i dnes - proto mě také potěšila promluva paní Bendové na téma ochrany občana v dnešní době, její apel na ochranu osobních údajů a zodpovědnosti, kterou spolu nese lidská důstojnost.
Jan Parolek, VII. B

Zaslala: Hana Almerová