Armádní muzeum se 2.B

Ve čtvrtek 16. 5. se vydala naše třída 2.B spolu s panem profesorem Faktorem objevovat válečnou historii Českých zemí v Armádním muzeu Žižkov. Na místě jsme si mohli prohlédnout řadu exponátů z válečných období na časové ose od 12. do 20. století. Dokonce se zde nacházejí skříňky s pomůckami z jednotlivých dob, které je možné si vyzkoušet. K vidění jsou i figuríny životní velikosti, takže bylo snadné si představit, co se tenkrát nosilo a čím se bojovalo. Nejvíce se nám líbilo, nebo nám přišlo zajímavé, období 1. a 2. světové války, která je spojena s nacismem. U výstavy bylo mnoho videí a fotografií, které nám přiblížili tuto hroznou dobu. Mohli jsme si také projít francouzské zákopy první světové války. Exkurze nám toho hodně přinesla a výborně nahradila pár vyučovacích hodin v lavicích.

Za třídu 2.B, Magdaléna Šmehýlová

Galerie: 
Obrázek k článku Armádní muzeum se 2.B
Obrázek k článku Armádní muzeum se 2.B
Obrázek k článku Armádní muzeum se 2.B
Obrázek k článku Armádní muzeum se 2.B
Obrázek k článku Armádní muzeum se 2.B
Obrázek k článku Armádní muzeum se 2.B