Zápis z 8. jednání školské rady

Konání:
14. října 2010 v hovorně AG v 16.00 hod.

Přítomni:
S. Daniela Cibulková, Václav Fafejta, Eva Špačková, Jan Martínek, Pavel Kuneš.

Omluveni:
Josef Šilha, P. Chacón.

Host:
Richard Mašek.

Program:
Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za rok 2009/2010, aktuální život školy.

1) Školská rada schválila výroční zprávu Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 poměrem hlasů 5 : 0 : 0.

2) Školská rada vzala na vědomí, že doplňovací volby do školské rady se budou konat v den konání podzimních třídních schůzek (24. 11. 2010).

Příští jednání se uskuteční po doplňovacích volbách.

Jednání skončilo v 18.25.

Zapsal: P. Kuneš.