Mácha ve Hvězdě 2010

Téma: 

První školní čtvrtek jsme s 6. B vyrazili na literárně-historický pražský minivýlet. Cílem byla obora Hvězda s letohrádkem, jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze. Prohlédli jsme si expozici v přízemí, připomněli renesanci, shlédli krátký film o Hvězdě.

V druhém patře budovy uspořádal Památník národního písemnictví výstavu k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy. Jednotlivé místnosti dokumentovaly kritický ohlas a přijetí Máje, vnímání romantické krajiny a postavy poutníka, rozvíjející se máchovský kult, národní demonstraci při přesunu básníkova těla do Prahy v roce 1939, dále hledání fiktivní podoby básníka a vzpomínky současníků. Pěkně jsme si tak předběhli k romantismu, almanachům i k surrealistickému hnutí.

Martina Moravcová