Výsledky voleb do školské rady Arcibiskupského gymnázia

Téma: 

Do školské rady Arcibiskupského gymnázia byl zvolen Ondřej Špaček.
Dne 25. listopadu 2010, Richard Mašek, ředitel školy