Volby do Školské rady Arcibiskupského gymnázia 2024

Téma: 

Řádné volby do školské rady proběhnou ve středu 10. dubna 2024 od 8.00 do 22.00 hodin. Forma hlasování bude elektronická prostřednictvím školního systému bakaláři. 

Pedagogičtí pracovníci budou volit do školské rady dva zástupce z pedagogických změstnanců Arcibiskupského gymnázia.

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit do školské rady dva zástupce ze zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Arcibiskupského gymnázia.Podávání návrhů:

Návrhy kandidátů mohou podávat pouze voliči. Volič může jako kandidáta navrhnout sám sebe. Kandidáti odevzdají písemně svou přihlášku řediteli školy nejpozději 14 dnů před konáním voleb.

Zletilí žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí zaměstnanci školy mohou podávat návrhy od okamžiku zveřejnění formy a doby konání voleb až do středy 27. března 2024, do 1 2.00 hodin.Přihláška musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, kontaktní email a podpis kandidáta,

b) prohlášení “Jsem obeznámen/a s podmínkami kandidatury do školské rady, které stanoví zákon a volební řád. Prohlašuji, že všechny podmínky splňuji. Beru na vědomí, že pokud se stanu členem školské rady a pak se opakovaně bez omluvy nezúčastním jejího zasedání, funkce člena školské rady mi bude následně ukončena."

c) stručnou textovou prezentaci své osoby, případně volební program, informace o možnostech dalších kontaktů voličů s kandidátem, svoji fotografii apod., to vše v rozsahu maximálně 1800 znaků.

Volby do Školské rady Arcibiskupského gymnázia budou probíhat podle tohoto harmonogramu, podrobnosti k volbám budou i nadále postupně zveřejňovány dle rozpisu. Seznámit s volebním řádem se můžete zde. V příloze článku najdete podrobnosti ke kandidatuře a také složení volební komise.

 

Galerie: 
Obrázek k článku Volby do Školské rady Arcibiskupského gymnázia 2024