Zpráva o maturitách a maturantech 2010

Téma: 

V týdnu od 17.5. do 20.5. 2010 proběhly na AG maturity. A byly, s jedinou výjimkou, velmi úspěšné. V oktávě A skládalo zkoušku z dospělosti dvacet osm studentů, osmnáct z nich prospělo s vyznamenáním, devět dokonce se samými výbornými. V oktávě B maturovalo jedenatřicet studentů, jeden neprospěl, třináct jich prospělo s vyznamenáním, šest se samými výbornými. Studenti většinou podali obdivuhodné výkony, kterými mnohdy překvapili nejen maturitní komise, ale i sami sebe. Všem úspěšným absolventům moc blahopřejeme, se ctí úspěšně ukončili studium na AG.

Velké poděkování patří také předsedkyním maturitních komisí, Mgr Haně Šulcové a Mgr Blance Vránové a především pak našim obětavým místopředsedům, kteří zajistili organizaci i hladký chod čtyřdenního maratonu, PhDr Anně Liškové a RNDr Josefu Šilhovi.

A protože jsme se s maturanty opravdu neradi loučili ( byli prima, podotkla na jejich adresu profesorka angličtiny Ivana Hajičová), protože nás bavili, rozčilovali, zlobili, ale především nutili pracovat, číst a přemýšlet o našich předmětech ze všech možných úhlů pohledu, rádi bychom jim věnovali pár řádků na odchodnou.

Následuje dlouhé pokračování v pdf (200KB).