Oktáva A se pomalu loučí

Téma: 

Oktáva A se pomalu loučí...

a VV připravuje sborník literárních textů, které vznikly jako přímý či vedlejší produkt hodin ČJL od tercie až po maturitní písemky. Zatím jen malá ochutnávka.

Ukázky literárních textů (PDF, 26 stran, 270KB).