PROJEKT PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Téma: 

SETKÁNÍ S PAMĚTNÍKY

Také během letošního školního roku se studenti historického semináře (HS), tercie B, sexty B a septimy A účastnili průběžně různých aktivit, které přispěly k jejich hlubšímu poznání našich novodobých dějin. Postupně navštívili zajímavé expozice v Památníku na Vítkově (HS, septima A, tercie B), ve Strahovském klášteře (na téma Církev v období totality - HS), v Armádním muzeu na Žižkově (Období 1914 - 1945 - HS, obě septimy, sexta B, tercie B) a Památník heydrichiády (HS, septima A).

V listopadu studenti historického semináře (kvinty A, B) nominovali svými písemnými prezentacemi (viz Ceny Příběhů bezpráví) osobnosti, které zasluhují ocenění za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu.


Mimořádným zážitkem pro všechny zúčastněné byla - jako obvykle - osobní setkání
s pamětníky. Studenti sexty a septimy mohli v listopadu vyslechnout přednášku na téma
Skautský odboj v období dvou totalit a případně se zapojit do besedy s JUDr. Jiřím Navrátilem, překladatelem a publicistou, nositelem mnoha skautských vyznamenání (viz foto).
V únoru zhlédli studenti HS v rámci Dne Albánie a Rumunska (viz festival Mene tekel) autentický filmový dokument Uvězněný národ a vyslechli šokující svědectví Tomora Alika, představitele Asociace protikomunistického odboje Albánské republiky. Stejně působivý byl pro studenty HS a septimy komponovaný pořad nazvaný Padesátá léta očima dětí politických vězňů, jehož hlavními organizátorkami a protagonistkami byly členky občanského sdružení Dcery 50. let.

Všem, kteří nám při těchto programech věnovali svůj vzácný čas, ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Zapsala: Hana Almerová