Štěkeň VV a HV 26.4.- 29.4. 2010

Téma: 

Zpráva z estetického kurzu sext ve Štěkni.

Malířský zájezd byl zaměřen na kresbu a malbu krásné přírodní scenérie Štěkně a jejího okolí. Studenti se v podstatě loučili s výtvarnou výchovou, kterou měli od primy do sexty (někteří budou pokračovat v semináři VV). Měli jsme štěstí na dny vyjímečně letního počasí, a tak jsme nechali studenty od rána do večera malovat na různých místech v krajině. Večer jsme práce společně prohlíželi. Mnozí ze studentů se setkali s malbou v plenéru prakticky poprvé. Chtěli bychom je tímto pochválit, že se s tímto úkolem vypořádali velmi dobře. Výsledky prací byly různorodé, což bylo naším cílem. Na konci kurzu před koncertem byla na chodbě zámku instalována výstava, která doufejme potěšila všechny příchozí. Většina z prací bude k vidění i ve škole.

Ivana Kafková ak. mal.
Aleš Hanuš

Hudebního kurzu se zúčastnili na poměry gymnázia značně schopní lidé, dostali příležitost vyzkoušet a posunout si hranice svých možností jak v oboru výkonného umění, tak v oborech s ním souvisejících - kromě zpěvu a hry na hudební nástroje měli možnost studovat hudební teorii, skladbu, dirigování, improvizaci, hudební management a dějiny hudby. Zajímavým zpestřením byla možnost zahrát si na kanadskou pilu, kterou přivezl František Míček. Ten poskytoval v prvních dnech i duchovní útěchu a oporu frekventantům kurzu, kteří se hroutili pod tlakem mých požadavků. Nikoho jsem totiž nešetřil a ze začátku se na zkouškách plakalo, nadávalo a odcházelo, nicméně třetí den už bylo vše v pořádku a nakonec se všichni mohli potěšit impozantním závěrečným koncertem, na kterém téměř každý předvedl své umění sólově, všichni zpívali ve sboru a vše bylo zakončeno společnou improvizací na tři témata. Hezkou tečkou byl závěrečný oheň u kterého se hrálo a zpívalo, takže jsem vydržel až do konce a naučil se spoustu nových písniček.

Protože nedošlo k požáru, nikdo se neporanil, ani neotrávil alkoholem či drogami, klášter stále stojí a nedošla žádná stížnost od sester na demolici jejich majetku a rušení nočního klidu, naopak chválily výkony hudebníků i výtvarníků a protože mi ani od samotných účastníků nedošly žádné stížnosti, ačkoli k nim byli přímo vyzváni, považuji kurz za úspěšný.

Václav Polívka