Volby do školské rady AG - jmenný seznam kandidátů

Téma: 

Pro doplňující volby do školské rady odsouhlasili svou kandidaturu tito kandidáti:

A) na uvolněné místo pro zástupce učitelů ve školské radě:
1. Mgr. Andrea Krausová
2. Ondřej Špaček

B) na uvolněné místo pro zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:
žádný kandidát.

Richard Mašek
ředitel Arcibiskupského gymnázia