Talent AG 2010

Téma: 

V pátek proběhla v kapli školy přehlídka hudebních vystoupení studentů, kteří se aktivně věnují ve svém volném čase hudbě, ať už jednotlivě nebo v různých hudebních uskupeních.

V kategorii mladších studentů si putovní pohár vyhrála

Jitka Habánová ze 4. A,

která na housle přednesla první větu z Dvořákovy Sonatiny,
v kategorii starších studentů získali putovní pohár, mimo jiné za skvělou souhru,

Ondřej Bernovský (klavír) a Anežka Fojtíková (hoboj) ze 6. A.

V jejich podání jsme vyslechli Adagio Vojtěcha Jírovce.

Všem účastníkům děkujeme, přejeme, aby jim hudba přinášela radost a nadále pro ně zůstala velkým lákadlem. Kdo budete chtít studenty slyšet i s dalšími adepty, těšte se na závěrečnou akademii, na kterou vás předběžně zveme (24. 6.).

Andrea Krausová, Marie Kroftová

Příbuzné články k tématu: