Zápis ze  6. jednání Školské rady 10. února 2010

Konání:
10. února 2010 v hovorně AG v 16.00 hod.

Přítomni:
P.Pavel Kuneš, RNDr. Josef Šilha, Mgr.Jan Martínek, Mgr. Eva Špačková, sestra Daniela Cibulková, Václav Fafejta
omluven: Pablo Chacón , Mgr.Alena Kulhavá
nedostavil se: Jan Němec,

Host:
Ing.Mgr. Richard Mašek

Program:

Školská rada:
1. Seznámila se s dopisy rodičů žákyň 3.A a stanoviskem ředitele. Školská rada konstatovala, že není oprávněna přezkoumávat rozhodnutí ředitele a považuje jeho rozhodnutí za konečná.
Zároveň konstatovala, že výsledky hlasování pedagogické rady nejsou pro rozhodování ředitele školy závazná.
2. Projednala a schválila změnu školního řádu navrženou ředitelem školy
3. Vyzvala písemně trvale nepřítomného člena rady Jana Němce, aby se vzdal mandátu a umožnil tak vyhlášení doplňovacích voleb.
4. Projednala Inspekční zprávu ČŠI ze dne 18.12.2009

Jednání skončilo v 18.30 hod.

Datum příštího jednání bude včas oznámeno.
Zapsal P.Pavel Kuneš