Doplnění rady rodičů Arcibiskupského gymnázia

Při jednání rady rodičů Arcibiskupského gymnázia, následujícím po třídních schůzkách ve středu 24. listopadu 2010, byla doplněna rada rodičů AG a proběhla volba předsednictva, předsedy, místopředsedy, pokladníka a revizní komise.

Po tomto jednání pracuje rada rodičů v následujícím složení (všechna jména P. T.):

předsedkyně paní Andrea Gregorová
místopředseda pan Vladimír Kolomý
pokladník pan Krzysztof Kliś
člen předsednictva pan Jan Andreska
člen předsednictva paní Helena Pelantová
člen předsednictva paní Jana Nováková
člen předsednictva pan Richard Mašek
člen revizní komise paní Marie Kotrlá
člen revizní komise pan Jiří Marušiak
člen rady rodičů pan Viktor Mach
člen rady rodičů paní Jana Kolomá
člen rady rodičů pan Adolf Rýdl
člen rady rodičů pan Pavel Koch
člen rady rodičů pan František Reichel.

Bankovní spojení na radu rodičů AG je: 43-8289720207 / 0100 .

Richard Mašek