Cena Rady rodičů AG za školní rok 2023-2024  

Někdo raději tvoří během zimních klidných měsíců, jiný během jarního probouzení. Pro cenu Rady rodičů není důležité kdy, ale to, že během školního roku máte chuť tvořit, něco zkoušíte, hledáte. Objevujete, co vás baví. Zajímá nás, co vše vás napadá, co vytváříte, zkoušíte, organizujete, čeho se účastníte, jaká témata vás zajímají. A proto připomínáme možnost nominovat studenta, popřípadě skupinu studentů, za aktivitu přesahující rámec běžných školních povinností v aktuálně probíhajícím školním roce. Oceňujeme činnost, která je přínosná pro školu, její členy nebo napomáhá šíření jejího dobrého jména. Abychom vaše aktivity i nadále podpořili, zahrnuje ocenění rovněž finanční příspěvek.

Návrh na udělení ceny mohou podat studenti, učitelé i rodiče studentů AG podle pravidel formulovaných na stránkách školy Cena RR | Arcibiskupské gymnázium (arcig.cz). Návrhy nám poté posílejte na email radarodicu@arcig.cz. Připomínáme, že každý nominovaný musí o své nominaci vědět a souhlasit s ní.

Nominace přijímáme do 1. 6. 2024.

Vítěze následně vyhlásíme na konci června.

Těšíme se na vaše inspirativní nápady a jejich nominace!

Za RR – Jiřina Svatušková & Zuzana Pejšová

Galerie: 
Obrázek k článku Cena Rady rodičů AG za školní rok 2023-2024