Cena Rady rodičů 2023

Po jistě úspěšném začátku školního roku přinášíme zprávu o Ceně Rady rodičů, která proběhla v uplynulém školním roce a byla vyhlášena na závěrečné mši svaté v kostele sv. Ludmily. Doufáme, že bude motivací pro nové aktivity v tomto školním roce.

Těší nás, když můžeme pozorovat, že studenti mají kromě výuky ještě další zájmy, které se školou souvisí, ale přesahují rámec výuky. Zpovzdálí vnímáme snahu něco nového zkusit, něco více se dozvědět, do něčeho se zapojit nebo odvážně leccos změnit. Vyžaduje to čas, zájem, odvahu, zvídavost… Právě touha něco vyzkoušet, nové nápady a síly k jejich realizaci jsou tím, co obohacuje nejen studenty, ale nás všechny, pro které jsou jejich nápady potěšením, výzvou i inspirací. Společně vytváříme prostředí, ve kterém je možné uskutečnit naše představy. A právě jejich vyzkoušením zjišťujeme, kam chceme jít, kde chceme v životě být, rozšiřujeme naše možnosti.

Pro inspiraci uvádíme aktivity, které byly nominovány v minulém školním roce:

  • Umělecká podpora školních aktivit, zejména časopisu Agónie
  • Pomoc při organizaci setkání rodičů uskutečněného 1.4.2023 v barokním refektáři kláštera dominikánů
  • Reprezentace školy několika studentkami/studenty na stážích organizovaných AV ČR – Otevřená věda (Ústav molekulární genetiky, Psychologický ústav, Ústav teorie informace a automatizace, Orientální ústav, Ústav fyziky atmosféry)
  • Vytvoření instagramu pro žákovský parlament AG
  • Středoškolská odborná činnost několika studentek s následnou reprezentací jejich práce v krajském kole
  • Vedení a úspěšné rozšiřování Debatního klubu při AG
  • Nadprůměrná aktivita v rámci třídy i mimo ni

Na prvních třech místech byli diplomem a finanční hotovostí oceněni tito studenti:

  1. Filip Koběrský za hudební doprovod (hra na varhany) na školních akcích a organizování hudby k bohoslužbám
  2. Ema Cejpová za uměleckou podporu školních aktivit, zejména časopisu Agónie
  3. Kamila Bejšovcová za vedení a úspěšné rozšiřování Debatního klubu při AG

Na čtvrtém místě velmi těsně skončila skupina studentů, která se účastnila stáží v programu Otevřená věda a byli proto oceněni symbolicky.

Doufáme, že i letos se najdou studenti, kteří se budou chtít pustit do toho, co je zajímá a vymyslí činnosti, které pro ně budou mít smysl a budou z nich mít radost. Obracím se ale i na nás ostatní (spolužáky, učitele, rodiče), abychom dokázali vnímat jejich nápady, kreativitu i nadšení a dokázali je v pravou chvíli podpořit, ocenit.

Podrobnější informace a pravidla Ceny RR naleznete na https://www.arcig.cz/cena-rr

Přejeme množství nových nápadů a těšíme se na letošní nominace!

Za Radu rodičů Jiřina Svatušková a Zuzana Pejšová

Galerie: 
Obrázek k článku Cena Rady rodičů 2023