Cena Rady rodičů AG 2022

CENA RADY RODIČŮ AG za školní rok 2021-2022

Cena RR se udílí studentovi nebo skupině studentů vždy za mimořádnou aktivitu nad rámec běžných školních povinností v aktuálně probíhajícím školním roce. Oceňujeme činnost, která je přínosná pro školu nebo napomáhá šíření jejího dobrého jména.

Udělal někdo z vašeho okolí něco, co si zasluhuje mimořádnou pozornost? Víte o někom, kdo je autorem výjimečného projektu, díla nebo se nějak v tomto školním roce zasloužil o pomoc potřebným?

Návrh na udělení ceny mohou podat studenti, učitelé i rodiče studentů AG podle pravidel formulovaných na stránkách školy v sekci Rady rodičů na email radarodicu@arcig.cz.

Nominace přijímáme do 1. 6. 2022.

Vítěze vyhlásíme na konci června. Sledujte školní web a FB.

Těšíme se na vaše nominace!

Za RR Zuzana Pejšová a Jiřina Svatušková

Galerie: 
Obrázek k článku  Cena Rady rodičů AG 2022