Monika Vernerová v SOČ (obor historie)

Téma: 

V letošním školním roce zastupovala naši školu v soutěži SOČ (obor historie) Monika Vernerová, studentka V. A, se svou prací Svatořečení Anežky České 1989 a jeho vliv na Sametovou revoluci. Zajímavé téma z novodobých dějin zpracovala nejen na základě dostupné literatury, ale využila i původního osobního svědectví pamětníků.

V krajském kole získala Monika - mimo jiné díky výborné ústní obhajobě - 1. místo, a tak úspěšně reprezentovala naši školu také v kole celorepublikovém.
Srdečně blahopřejeme!
Hana Almerová

Své bezprostřední zážitky a dojmy po ukončení soutěže popsala sama Monika v následujících řádcích:

O víkendu 12. - 13. 6. 2010 jsem se zúčastnila celorepublikového kola 32. ročníku SOČ (Středoškolská odborná činnost) v Chrudimi. Postoupila jsem z pražského kola v oboru historie s prací Svatořečení Anežky České 1989 a jeho vliv na Sametovou revoluci. Celkově jsem obsadila 12. místo. Jelikož jsem byla jednou z nejmladších účastnic SOČ (a nejmladší ve svém oboru), tak mi byla následně nabídnuta účast na sérii přednášek v Brně s názvem Letní škola mladých vědců, které se ráda zúčastním.

Chrudim na tyto dva dny zaplavily davy náctiletých s visačkami s příslušností k SOČ. Celý víkend byl sice velmi náročný (zejména díky množství oficiálních akcí a celodennímu průběhu obhajob prací), přesto mohu říci, že jsem si to užila a přála bych se ještě alespoň jednou takovéto akce zúčastnit.

Svou účast v této soutěži považuji za velmi přínosnou nejen pro rozšíření znalostí k danému tématu, ale také z důvodu poznání mnoha nových báječných lidí napříč nejrozmanitějšími vědními obory (chemie, biologie, architektura, geologie...).
Monika Vernerová, V. AAnotace

Má práce Svatořečení Anežky České se zabývá, jak již název napovídá, svatořečením Anežky České na pozadí Sametové revoluce, která záhy následovala. Snažím se zde zmapovat přípravy pouti do Říma se všemi problémy, s nimiž se organizátoři setkávali, a nálady, jež provázely československé katolíky od jara až do konce roku 1989. Okrajově se také zmiňuji o událostech, které v souvislosti se svatořečením Anežky České nelze přehlédnout, tedy o životě této světice, o vývoji posmrtné úcty k ní chované, o neúspěšných pokusech o její svatořečení, o pronikání římskokatolické církve na veřejnost na konci 80. let a o Desetiletí duchovní obnovy.

Krátké ukázky textu můžete zhlédnout ZDE.