KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA V SEMINÁŘI ZSV

Téma: 

Ve čtvrtek 8. prosince 2010 navštívila náš maturitní seminář ze ZSV velice milá návštěva - klinická psycholožka paní PhDr. Ludmila Weinholdová.

Paní dr. Weihnholdová provozuje v Černošicích svou soukromou praxi, kam za ní chodí lidé s nejrůznějšími psychickými problémy, zejm. s depresemi. A právě o tom nám paní psycholožka v průběhu našeho semináře vyprávěla. Povídala nám, jak s depresemi bojovat, jak si udržet psychické zdraví (otázka psychohygieny) a přidávala i své osobní rady a zkušenosti. Nás zejména zaujalo téma sebevražd, na něž ve svém vypravování v souvislosti s Vánocemi paní doktorka poukázala. Na toto téma jsme také vznesli množství dotazů a paní dr. Weinholdová nám ochotně odpověděla. Dotazy jsme mohli klást v průběhu celé návštěvy, což pro nás bylo velice přínosné a důležité k pochopení celého tématu.

Velice děkujeme Mgr. et Mgr. Věře Pabištové, která paní doktorku pozvala a zprostředkovala nám tak zajímavé setkání.


Za maturitní seminář ZSV
Julie Kochová, Magdalena Hellerová
VIII. B