Plán duchovních aktivit 2010/2011

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2010-2011


1) Den péče o duši
polodenní duchovní obnova pro každou třídu (mimo oktáv)
začátek mší sv. - kaple sv. Františka a sv. Kláry; kostel sv. Ludmily
vždy v pátek, kdy celý den bude pro danou třídu bez výuky
15.10.-II.A, 22.10.-II.B, 5.11.-III.A, 12.11.-III.B, 19.11.-IV.A,
26.11.-IV.B, 3.12.-V.A, 10.12.-V.B, 7.1.-VI.B, 14.1.-VII.A, 21.1.-VII.B,
28.1.-I.A, 11.2.-I.B, 18.2.-VI.A
vede P. František Míček
místo konání: fara u sv. Ludmily

2) Exercicie pro oktávy
- čtyři dny ztišení a relaxace pro každou oktávu zvlášť
- 8.A - 21.-24.2.2011 - RD Vojtěch Eliáš
- 8.B - 24.-28.1.2011 - RD Vojtěch Eliáš


3) Školní bohoslužby
a) každý pátek mše svatá v 7.30 hod. v kapli sv. Františka a svaté Kláry
- první pátek v měsíci bude mše sv. v 7.30 hod. tradičně u sv. Ludmily
b) každé úterý mše svatá v 13.00 hod. v kapli sv. Františka a sv. Kláry
c) každé pondělí v 7.50 hod. ranní modlitba za školu (kaple sv. Františka a sv. Kláry)
d) každý čtvrtek o velké přestávce adorace (kaple sv. Františka a sv. Kláry)
e) 1x za měsíc mše pro učitele a zaměstnance školy (P.Kuneš) - středa
f) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:

1.9. - mše sv. na zahájení školního roku (sv. Ludmila), 9.00 hod.
1.11.- Slavnost Všech svatých (školní kaple), 12.00 hod.
8.12. - Neposkvrněného početí P. Marie - mše sv. (školní kaple), 12.00 hod.
6.1.- Zjevení Páně (školní kaple), 12.00 hod.
27.1.- Ekumenická bohoslužba, školní kaple
9.3.- Popeleční středa, (školní kaple), 12.00 hod.
19.4.- úterý Pašijového týdne, křížová cesta,(sv. Ludmila), 12.00 hod.
16.5.- mše svatá k zahájení maturitních zkoušek (školní kaple) - 7.30 hod.
20.5.- mše svatá na závěr maturitních zkoušek (sv. Ludmila) - 10.00 hod.
30.6.- děkovná mše sv. na zakončení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.

celebrant - školní kaplan


4) Rozhlasová povzbuzení

2x za měsíc - školní kaplan5) Teologické semináře pro učitele
- 20.12. a 21.12. v exercičním domě kapucínů u Lorety
- 20.4. v exercičním domě kapucínů u Lorety

6) Soutěže
Stezka písmáků - první kolo proběhne ve škole - biblická soutěž pro studenty do 16 let (pro starší mimo pořadí) zajišťuje Mgr. Ondřej Mrzílek, druhé kolo proběhne v modlitebně CASD
Adventní olympiáda v orientaci v Bibli - biblická soutěž pro studenty a profesory AG zajišťuje Mgr. et Mgr. Věra Pabištová - termín bude upřesněn

7) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Štěkni
-s účastí školního kaplana

8) Speciální duchovní program pro studenty nižšího gymnázia (se školním kaplanem)
2-3 denní pobyt v Tuchoměřicích nebo na Svaté Hoře u Příbrami, po jednotlivých třídách od sekundy do kvarty
pokračování v rámci třídnických hodin se školním kaplanem
Termíny: 13.-14.10. - III.A
20.-21.10. - III.B
9.-10.2. - II.A
16.-17.2. - II.B
23.-24.2. - IV.A
23.-24.3. - IV.B