Školní klub - přihlášky a domluva rozvrhu

v tomto týdnu probíhá domluva rozvrhu jednotlivých kroužků (rozpis na webu)
Do středy 15. září 2010 se vybírají přihlášky do školního klubu - knihovny, PC klubu a kroužků.

Přihlášky jsou k vytištění na stránkách klubu nebo k vyzvednutí ve školní knihovně. Přihlášky se odevzdávají třídním učitelům. (V případě jejich nepřítomnosti - O. Špaček, A. Burdová, je vybírá jeden určený student)

případné dotazy směřujte na
Andrea Krausová
+420 777 861 117
krausova@arcig.cz